OPU Plzeň

OPU Plzeň sídlí na sadech Pětatřicátníků 33 v Plzni, naproti kulturnímu domu „Peklo“. Pomáhá všem cizincům se všemi typy pobytů ze zemí mimo EU a jejím rodinným příslušníkům.

Obracet se na pobočku mohou i občané ze zemí EU, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

 

 

 

 

 

 

 

Na realizaci služeb odborné sociální poradenství a terénní programy byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje a statutárního města Plzně, odboru sociálních služeb MMP.

Sociální služby v Plzeňském kraji – https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

Zájemcům o službu pracovníci mohou nabídnout:

Odborné sociální poradenství

Právní poradenství

Doprovody a asistence v terénu

Kurzy českého jazyka

Semináře, přednášky

Všechny služby OPU Plzeň jsou poskytovány zdarma

 

Oznamuje Vám, že přihlašování na kurzy českého jazyka je stále aktuální. Více informací najdete zde.

Інформуємо Вас, що реєстрація на курси чеської мови є і надалі актуальною. Більше інформації здесь.

We inform you that you still can to attend Czech language courses. For more information click here.

Aktuální projekty:

Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu II.

IRIS – právní pomoc v návratovém procesu pro příslušníky 3. Zemí

Podpora cizinců při integraci na trh práce

Podpora migrantů při jejich začleňování na trh práce a do společnosti

Podpora integrace cizinců v ČR

 

Otevírací doba pobočky:

Pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00

Pátek – pro objednané klienty

 

Kontakt:

Tel: 604 809 165

e-mail: opu.plzen(z)opu.cz

 

Bc. Tereza Řípová (tereza.ripova(z)opu.cz) – sociální pracovnice, vedoucí pracovnice

Mgr. Kateřina Němečková (katerina.nemeckova(z)opu.cz) – právnička, projekt IRIS (návratové poradenství)

Mgr. Michal Pitař (michal.pitar(z)opu.cz) – právník

Bc. Tereza Burešová (tereza.buresova(z)opu.cz) – sociální pracovnice, job coach

Bc. Vladyslav Skyban (vladyslav.skyban(z)opu.cz – asistent terénního pracovníka