OPU.cz

Education and Awareness

Community center

We have been running the community centre since 2016. The aim of the Community Centre is to support foreign adults and their children in integration. We offer a full range of activities for children and adults within the community centre. 

For adults we currently offer Czech language courses, for children tutoring in school subjects. 

For children we also offer many leisure activities: trips, exploring Czech realities, environmental activities, cultural trips, etc.

Would you like to know more about our range of activities? Would you like your child to get involved? 

Please fill in the entry form and we will put you on the list and contact you in case of a vacancy.

Form ( google form )

Contact us

Lectures

In today’s increasingly multicultural world, it is important to create a space for understanding and respect between different cultures. Within our organization, we have long been focusing on improving relationships in schools between foreign and Czech children. We have many years of experience in organizing lectures at schools for pupils and teachers. 

Since 2009, we have been developing and updating the We are People of One Earth project, which is aimed at preventing racism and xenophobia. The project has already involved dozens of schools from all over the Czech Republic. We have developed an extensive methodology for teachers to support teachers in teaching about migration. The methodology includes dozens of activities for teaching and also a chapter focusing on the most common countries of origin of foreigners. It can be downloaded: here.

Offer of lectures (primary and secondary schools).

All our lectures are based on experiential pedagogy. We work with school groups of 15-30 students. 

We offer lectures on the following topics: Introduction to the topic of migration, Foreigners in the Czech Republic, Stories of Czech migrants, European Union and migration, Living library with a foreigner lecturer. 

Most of the lectures are designed for a 2-3 hour teaching block. 

Offer of lectures for teachers (kindergartens, primary schools, secondary schools):

For teachers we offer lectures on the following topics: cultural specifics of foreign pupils, Introduction to the topic of migration, Living library with a foreign lecturer. 

Read more about the content of the lectures.

Pro žáky:

Název workshopu: Úvod do migrace (vede 1 lektor)

Přednáška představí základní pojmy týkající se migrace a uprchlictví. Žáci se dozví rozdíly mezi cizincem, migrantem a uprchlíkem, dozví se, jak probíhá azylový proces, pokud cizinec v Česku žádá o azyl. Vyzkouší si zážitkovou hru Cesta uprchlíka a je jim představena realita života uprchlíka v Česku. 

Název workshopu: Cizinci v ČR (vede 1 lektor)

Přednáška představí největší národnostní menšiny v ČR (ze třetích zemí) z kulturního a sociální hlediska, přiblíží vzájemný vztah majority a minorit.    

Název workshopu: Příběhy českých migrantů (vede 1 lektor)

Žáci jsou nejprve seznámeni s historickým kontextem emigrace z Československa a poté prostřednictvím konkrétních příběhů českých emigrantů, kteří s námi sdíleli svůj příběh, tvoří postery na téma jednotlivých uprchlíků a prezentují tyto výstupy svým spolužákům. 

Název workshopu: Evropská unie a migrace (vede 1 lektor)

Přednáška se zaměří na vztah jednotlivých států v EU i vztah EU s třetími zeměmi v otázce migrace, problematiku pašeráctví, migračních cest, popis současné situace v uprchlických táborech, na hranicích EU či v sousedních zemích. 

Doba trvání workshopu/aktivity: 2 vyučovací hodiny

Cena: 4000,- s 1 lektorem

Online/Offline: osobně

Místo konání: celá ČR

Cílová skupina: 6. / 7. / 8. / 9. třída ZŠ (odpovídající ročníky víceletých gymnázií), SŠ

Kapacita aktivity: max. 1 školní třída (do 30 žáků)

Časové možnosti organizace/osobnosti: je možné uspořádat v 1 dni přednášku pro více tříd (max. 3 třídy). 

Kdy nejpozději se lze přihlásit: 1-2 měsíce před konáním

Název workshopu: Živá knihovna s lektorem cizincem (vedou 2 lektoři, 3 vyučovací hodiny)

Zážitkový workshop pro žáky, který jim představí země původu cizinců, kteří žijí v ČR. Workshop vedou 2 lektoři – lektor a lektor cizinec, který z daného regionu pochází a může tak vyprávět svůj příběh a důvody, které ho donutily ze své země původu odejít. Země, ze kterých je možné si vybrat lektora cizince: Ukrajina, Vietnam, Bělorusko, Blízký východ (Sýrie), Afghánistán, Subsaharská Afrika.

Doba trvání workshopu/aktivity: 3 vyučovací hodiny

Cena: 6000,-

Online/Offline: osobně

Místo konání: celá ČR

Cílová skupina: 6. / 7. / 8. / 9. třída ZŠ (odpovídající ročníky víceletých gymnázií), SŠ

Kapacita aktivity: max. 1 školní třída (do 30 žáků)

Časové možnosti organizace/osobnosti: je možné uspořádat v 1 dni přednášku pro více tříd (max. 3 třídy). 

Kdy nejpozději se lze přihlásit: 1-2 měsíce před konáním

Pro učitele:

Název workshopu: Kulturní specifika žáků cizinců

Přednáška zaměřená na kulturní specifika žáků cizinců s důrazem na nejpočetnější menšiny v ČR (Ukrajina, Vietnam). Pedagogové se dozví rozdíly např. ve školství, výchově, kulturních zvyklostech, náboženství apod., které napomohou lepší komunikaci s žáky cizinci i jejich rodiči.

Název workshopu: Úvod do tématu migrace

Přednáška představí základní pojmy týkající se migrace a uprchlictví. Pedagogové se dozví rozdíly mezi cizincem, migrantem a uprchlíkem, dozví se, jak probíhá azylový proces, pokud cizinec v Česku žádá o azyl. Vyzkouší si zážitkovou hru Cesta uprchlíka a je jim představena realita života uprchlíka v Česku. 

Doba trvání workshopu/aktivity: 2-3 vyučovací hodiny

Cena: 4000,- (s 1 lektorem), 6000,- (se 2 lektory) 

Online/Offline: osobně

Místo konání: celá ČR

Cílová skupina: pedagogové (ZŠ, SŠ)

Kapacita aktivity: max. 15 učitelů

Časové možnosti organizace/osobnosti: je možné uspořádat v 1 dni přednášku pro více skupin

Kdy nejpozději se lze přihlásit: 1-2 měsíce před konáním

If you are interested in giving a lecture for schools or teachers, please contact us: here.

Professional activity

At the national level, most often in cooperation with the Consortium of NGOs working with migrants ( https://migracnikonsorcium.cz/cs/ ), and at European level, most often in cooperation with s ECRE ( www.ecre.org) or independently deliver expert input and studies to change policies, laws and practices in relation to refugees and foreigners. We also provide expert opinions to institutions such as OSN, Rada Evropy, Agentura EU pro základní lidská práva, EUAA, European Commission, European Network on Statelessness ect. We very often provide expert input to the main Czech media such as Česká televize, Český rozhlas, ect. We are also an expert on climate migration and are ready to provide expert seminars for state and non-state actors (www.klimaticka-migrace.cz)