Back

Česká republika je součástí Statelessness Indexu!

OPU za pomoci partnerské sítě European Network on Statelessness vytvořilo tzv. Statelessness Index pro Českou republiku, který podrobně popisuje současný právní rámec, politiku a praxi České republiky v identifikaci a zacházení s tzv. mezinárodními bezdomovci. Česká republika se tak připojila k dalším 23 evropským státům, o kterých vyšel tento index. Je tedy možné situaci České republiky zasadit do širšího kontextu, porovnat situaci v jiných zemích, inspirovat se příklady dobré praxe a zjistit, co můžeme ještě zlepšit.

 Kvůli chybějící legislativě není status těchto osob upraven a tito lidé jsou i nadále opomíjeni státními autoritami i okolím. Často žijí na úplném okraji společnosti, bez jakékoli možností na lepší vyhlídky, a to z důvodu, že nemají dokumenty, nemohou legálně pracovat, ani se nechat ošetřit lékařem. OPU tyto cizince zastupuje právně, doprovází je na pohovory a k dalším úkonům a snaží se o prosazení stabilního legislativního rámce, který by byl v souladu s Úmluvou o právním postavení osob bez státní příslušnosti, ke které Česká republika přistoupila v roce 2004.

O této problematice neexistuje v českém kontextu moc informací a právě i Statelessness index je dalším nástrojem ke zlepšení situace osob bez státní příslušnosti. Z indexu je možné vyčíst komplexní právní úpravu z pohledu mezinárodních závazků jednotlivých států, z pohledu národní legislativy, proces určování statusu osoby bez státní příslušnosti, zajišťování osob bez státní příslušnosti a dále jaké mají jednotlivé státy mechanismy prevence a snižování počtu osob bez státní příslušnosti. Pomocí tohoto nástroje můžeme vyčíst dobré praxe v jednotlivých státech a nebo je porovnávat v jednotlivých kategoriích. Statelessness index může ale také sloužit občanské společnosti, například akademikům, studentům, či samotným osobám bez státní příslušnosti, jelikož zde mohou vyhledat informace o svých právech.

Z českého indexu vyplývá, že je nezbytné vytvořit legislativu, aby byl právní status těchto osob postaven najisto jak po dobu procedury (během žádosti o přiznání statusu), tak po přiznání tohoto statusu. Je zejména nutné, aby bylo těmto osobám vydáno stabilní pobytové oprávnění a aby měly ulehčený přístup k nabytí občanství hostitelského státu.

Statelessness index k vidění zde: https://index.statelessness.eu/country/czech-republic

Tématu mezinárodního bezdomovectví se věnoval rovněž náš právník v rozhovoru pro Český rozhlas.

 OPU se bude i nadále zasazovat o práva této zranitelné skupiny.