Back

Russian-Ukrainian in Brno

Dear all,

We invite you to taste traditional Russian and Ukrainian food. If you wish, you can participate on the preparations. You will also learn interesting facts about these countries. Free entrance. More information here.

WHEN: Tuesday 28th June from 5 p.m.

WHERE: Armáda spásy, address: Staňkova 6, Brno

We are looking forward to seeing you there.

Invitation

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I“ (AMIF/1/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

23. JHMkraj     9.JIHM