Zpět

Podpořte sociální službu dům na půl cesty

Sociální služba Dům na půl cesty slouží mladým cizincům ve věku od 18 do 26 let. Ti se ve většině případů dostali do České republiky jako nezletilé děti bez rodičů a byli zde umístěni do dětských domovů. Dům na půl cesty slouží jako návazná sociální služba pro mladé osoby, které opouští ústavní zařízení a vstupují do dospělosti. Po dobu zpravidla jednoho roku jim poskytujeme ubytování, pomáháme při integraci do české společnosti, zprostředkovat kontakt s úřady, hledat bydlení a práci. Cílem je, aby mladí cizinci opouštěli náš dům na půl cesty jako samostatné a dospělé osoby, které znají svá práva a povinnosti.

Momentálně je naše zařízení zastaralé, některé věci zničené. Pomozte nám vybavit službu drobnostmi či novým nábytkem a zvýšit tak kvalitu bydlení. Děkujeme!