Zapojte se

JAK MŮŽETE POMOCI

FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM

Abychom mohli realizovat bezplatnou právní a sociální pomoc těm nejzranitelnějším cizincům, potřebujeme větší i menší finanční příspěvky, číslo našeho účtu je 6026562017/2700 nebo prosím kontaktujte Ivu Barešovou, iva.baresova@opu.cz, tel.: +420 730 158 779

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM OPU

Hledáme dobrovolníky na jednorázové akce (výlety, kampaně, překlady) i na dlouhodobou spolupráci (vytvoření dvojice kamarádů azylant x mentor), právní pomoc pro bono (pro veřejné dobro), psychologická intervence, manažerské poradenství, sociální pomoc uprchlíkům a cizincům, psaní projektů, oslovování veřejnosti. Kontaktujte prosím Pavlu Merhautovou, pavla.merhautova@opu.cz, tel.: +420 730 158 779

POMOZTE NÁM PROSADIT SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

OPU nesouhlasí se zbavením osobní svobody dětí v detenci nebo s nastavením zdravotního pojištění pro cizince. Pomozte oslovit veřejnost, politiky, ministerstvo/ podepište petici. Kontaktujte prosím Martina Rozumka (martin.rozumek@opu.cz, tel.: +420 730 158 779)

POMOZTE KONTAKTOVAT OSOBY OCHOTNÉ POMOCI UPRCHLÍKŮM A CIZINCŮM

Nemůžete-li sami pomoci, možná znáte ve svém okolí osoby, kterým není osud uprchlíků a cizinců v ČR lhostejný. Uvítáme proto kontakty na slušné lidi, kteří mohou podpořit naše klienty. Uvítáme také pomoc s distribucí našich informačních materiálů. Kontaktujte prosím Lídu Bobysudovou: lida.bobysudova@opu.cz, tel.: +420 730 158 779)