osf_praha_cznorway_grants

ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Zdravotní péče je v České republice na velice kvalitní úrovni. Její kvalita a dostupnost se nicméně do značné míry odvíjí od druhu zdravotního pojištění, které daná osoba má. Ne všichni cizinci jsou a mohou být totiž součástí systému veřejného zdravotního pojištění, tak jako jsou čeští občané a s tím souvisí řada nástrah a problému, které mohou mít někdy až likvidační důsledky pro cizince a celou jeho rodinu. Speciálně jsou pak touto zákonnou úpravou ohroženy ženy migrantky v případě těhotenství či v souvislosti se zdravotní péčí o jim narozené dítě.

Zdravotní pojištění je v ČR jedním z mála případů, kdy stát ukládá zákonem povinnost být pojištěn, tzn. každý cizinec pobývající na území ČR musí být pojištěn. Zákon o pobytu cizinců na území ČR ukládá cizincům ohledně zdravotního pojištění dvě zcela konkrétní povinnosti:
1.    předložit při žádosti o některá povolení k pobytu doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu na našem území;
2.    prokázat při pobytové kontrole, že je zajištěna úhrada nákladů zdravotní péče.
Smyslem této zákonné úpravy je jednak zajištění potřebné zdravotní péče pro všechny, kteří na území ČR mohou tuto péči potřebovat, jednak zajištění uhrazení všech nákladů, které v této souvislosti vzniknou lékařům a zdravotnickým zařízením. Tento argument však do značné míry nefunguje, idkyž jsou všichni cizinci pojištěni.

Z pohledu přístupu k lékařské péči je značný rozdíl mezi péči, která je poskytována českým občanům a cizincům, kteří mají veřejné zdravotní pojištění a mezi cizinci, kteří mají a bohužel musí mít pouze a jen pojištění soukromé. Lékaři a zdravotnická zařízení mají často strach, že jim nebude péče poskytnutá cizinci se soukromým pojištěním následně pojišťovnou ani cizincem uhrazena, proto se již apriori cizinci se soukromým pojištěním setkávají s řadou vstupních bariér a posléze i jiných komplikací v průběhu poskytování lékařské péče. Např. lékaři je odmítají vyšetřit, vyžadují zaplacení částky za zdravotní péči předem ještě před daným vyšetřením/poskytnutím pomoci a to i v akutních případech, apod. Během naší praxe jsme zaznamenali dokonce i případy, kdy lékaři zadržují nově narozené děti v porodnici, dokud matka neuhradí lékařskou péči dítěti poskytnutou, pojišťovny odmítají pojistit těhotné ženy, kterým pak v souvislosti s porodem může vzniknout i několika miliónový dluh a tato událost tak existenčně zlikviduje celou rodinu a další.

Prostřednictvím projektu Rovné příležitosti žen migrantek se snažíme ženám migrantkám pomoci zlepšit jejich přístup k lékařské péči a kvalitu péče jim poskytovanou. Jelikož ale řešení spočívá zejména v legislativních změnách a zařazení těchto žen do systému veřejného zdravotního pojištění, soustředíme se tak nejen na pomoc jednotlivým ženám v konkrétních případech, ale především a hlavně na dosažení systémové změny, tak aby každá žena migrantka mohla být účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění a nemusela tak ona a její děti neustále čelit nástrahám a diskriminačnímu přístupu se soukromým pojištěním spojeným.

Více o problematice zdravotního pojištění cizinců se můžete dozvědět v analýze, kterou jsme v rámci projektu zpracovali. Pro účely lobbyingu a dosažení legislativních a systémových změn v rámci problematiky zdravotní péče a zdravotního pojištění jsme vytvořili legislativní a systémová doporučení („policy paper“).

Zdravotní péče a pojištění

KDE HLEDAT POMOC?

Nechtějí Vám pojistit Vaše dítě, lékař Vás nechce vyšetřit, odmítla Vám Vaše pojišťovna uhradit náklady lékařské péče, přestože jste byla pojištěna či máte jiný problém v souvislosti se zdravotní péčí či zdravotním pojištěním? Nebojte se a kontaktujte nás!

Právní poradenství je poskytováno každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hod.
POZOR: Na konzultaci s právníkem je třeba se objednat předem!!!
Objednat se můžete telefonicky na číslech: (+420) 730 158 779, (+420) 730 158 779, (+420) 730 158 781 nebo prostřednictvím emailu: pravni@opu.cz .

Aby bylo bezplatné právní poradenství účinné a efektivní, berte prosím na vědomí, že není možné vyřešit váš případ a poskytovat kvalifikované právní rady po telefonu. Telefonní linka slouží zejména k objednání na řádný termín právního poradenství. Rádi Vám přesto zodpovíme stručné a základní dotazy i po telefonu, ale pouze v době poskytování právního poradenství, tzn. každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00, nebo Vám rádi odpovíme prostřednictvím emailu. E-mailové dotazy obecného rázu, které jsou nám zasílány, vyřizujeme rovněž dle dostupných kapacit a není možno vždy reagovat v řádu několika dnů. Odpovíme Vám do 15 dnů. Právní podání však není možno zasílat e-mailem Pro účely konkrétního právního řešení Vašeho případu, včetně dohodě na podání, volte objednání a osobní schůzku v organizaci. Na závěr bychom rádi upozornili, že neposkytujeme žádné informace k řízením konkrétních osob třetím osobám.

Vybudování důvěry s Vámi našimi klientkami je naprostou prioritou naší činnosti a projektu jako takového, proto bychom Vás tímto rádi ubezpečili, že obsah poradenství a informace sdělené klientem kdykoliv v průběhu poradenství jsou a i nadále vždy zůstávají naprosto důvěrné.