osf_praha_cznorway_grants

ŽENY MIGRANTKY A TRH PRÁCE
V posledních letech s mluví o tzv. „feminizaci migrace“, a to z důvodu nárůstu pracovní migrace žen. Ženy migrantky nejenom následují své partnery do cílové země, ale také se samy aktivně stávají součástí pracovní migrace nezávisle na svých partnerech či rodině. Ženy sami hledají práci v cizině a následně i sami opouští svoji zemi a ve většině případů své rodiny, které na dálku i nadále živí a pomáhají finančně zabezpečit. Do jisté míry tak na nich zůstává velká psychická zátěž plynoucí jednak z odloučení od rodiny a zároveň z nutnosti podporovat rodina, která zůstala v zemi původu. Oba tyto faktory poté sehrávají velice důležitou roli v životě ženy migrantky v České republice. Žena se v důsledku tohoto tlaku dostává do ještě více zranitelnějšího postavení a je pro ni tak velice obtížně, v případě že je diskriminována či jsou jakkoliv jinak porušována její práva, se účinně bránit.

I přes to, že je ekonomická aktivita žen migrantek v České republice velice přínosná, na trhu práce se setkávají s celou řadou překážek, které jim brání se řádně uplatnit, čelí diskriminaci, sociální exkluzi, dekvalifikaci, závislosti na zaměstnavateli a obsazují většinou nízko kvalifikované pracovní místa v pečovatelských a sociálních službách. Jejich práce v domácnostech je převážně neviditelná, a tudíž mimo ochranu zákoníku práce. V mnoha případech je pro ně velice těžké mít děti, nebo je právě z důvodu nastavení veřejných politik hostitelského státu, nechávají v zemi původu, kde o ně pečují příbuzní. Ženy migrantky tak čelí několikanásobné diskriminaci, jako ženy, migrantky a také matky. Jejich postavení na trhu práce je zcela odlišné, jak od mužů migrantů, tak od žen z majoritní společnosti, nebo od žen přicházejících z jiných zemí EU.

Prostřednictvím projektu Rovné příležitosti žen migrantek se snažíme ženám migrantkám pomoci zlepšit jejich postavení na trhu práce a především se snažíme hájit jejich práva, která jsou následkem jejich velice křehkého postavení, velice často porušována a zneužívána.

Více o problematice diskriminace žen migrantek na trhu práce se můžete dozvědět v analýze, kterou jsme v rámci projektu zpracovali. Pro účely lobbyingu a dosažení legislativních a systémových změn v rámci problematiky zdravotní péče a zdravotního pojištění jsme vytvořili legislativní a systémová doporučení („policy paper“).

Práce

 

KDE HLEDAT POMOC?
Jste obětí diskriminace v práci, nevyplatil Vám zaměstnavatel mzdu, či máte jakýkoliv jiný problém ve vztahu k vašemu zaměstnání? Nebojte se a kontaktujte nás!

Právní poradenství je poskytováno každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00.
POZOR: Na konzultaci s právníkem je třeba se objednat předem!!!
Objednat se můžete telefonicky na číslech: (+420) 730 158 779, (+420) 730 158 779, (+420) 730 158 781 nebo prostřednictvím emailu: pravni@opu.cz .

Aby bylo bezplatné právní poradenství účinné a efektivní, berte prosím na vědomí, že není možné vyřešit váš případ a poskytovat kvalifikované právní rady po telefonu. Telefonní linka slouží zejména k objednání na řádný termín právního poradenství. Rádi Vám přesto zodpovíme stručné a základní dotazy i po telefonu, ale pouze v době poskytování právního poradenství, tzn. každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00, nebo Vám rádi odpovíme prostřednictvím emailu. E-mailové dotazy obecného rázu, které jsou nám zasílány, vyřizujeme rovněž dle dostupných kapacit a není možno vždy reagovat v řádu několika dnů. Odpovíme Vám do 15 dnů. Právní podání však není možno zasílat e-mailem Pro účely konkrétního právního řešení Vašeho případu, včetně dohodě na podání, volte objednání a osobní schůzku v organizaci. Na závěr bychom rádi upozornili, že neposkytujeme žádné informace k řízením konkrétních osob třetím osobám.

Vybudování důvěry s Vámi našimi klientkami je naprostou prioritou naší činnosti a projektu jako takového, proto bychom Vás tímto rádi ubezpečili, že obsah poradenství a informace sdělené klientem kdykoliv v průběhu poradenství jsou a i nadále vždy zůstávají naprosto důvěrné.