Zpět

NOVINKY

3. 6. 2020 – První cyklus mentoringu a společných aktivit zakončí mentoři a děti společným představením dne 14. 06. od 15.00 hod. ve Skautském Institutu na Staroměstském náměstí 4. Představení nese název Belebo a ukáže divákům jak bohatou představivost děti mají a jak se úspěšně dají řešit meziplanetární konflikty. Představení Belebo vznikalo spontánně na základě improvizovaného chování a intuitivního vnímání samotných dětí. Fantazijní světy se dotýkají nejen fiktivních světů, ale nepřímo i námi všemi každodenní zakoušené reality.


20.5.2020 – Pomáháme nově příchozím dětem-cizincům poznat novou zemi! ✌️

Hledá se 15 mentorů! Jestli je ti 18 – 25 let, jsi zodpovědný, přátelský a kreativní, tak hledáme právě tebe! Staň se součástí našeho týmu MINT! Zúčastni se úvodního výcviku s ostatními mentory, 2.-3.7., a následujících 9 měsíců se budeš 2x – 3x/měsíc jako mentor potkávat s vybraným dítětem (věk 9 – 13 let), spolu budete zažívat nejen legraci, ale i práci na konkrétních cílech a také se můžete účastnit společných akcí s ostatními dětmi a mentory. Projekt je zaměřený na děti a mentory žijící v Praze.
Děti pocházející z jiných zemí mohou po příjezdu do nové země procházet tzv. vykořeněním, tj. pocitem ztráty vlastní kulturní identity. Jako mentor jim můžeš pomoci, aby tento prvotní šok nebyl tak velký a přátelskou a zábavnou formou si děti zvykly na svůj nový domov a nový jazyk.
Více o projektu MINT zde.
Napiš na pavla.merhautova@opu.cz, že máš zájem se do projektu zapojit.

1. 4. 2020 – Začátek druhéhu cycklu mentoringového programu MINT musí být vzhledem k současné situaci odložen. Informace o termínu víkendového školení pro nové mentory a náborového setkání dětí, budou zveřejněny na webu a FB OPU.

27.01. 2020  V rámci našeho projektu MINT vzniklo následující informační video, ve kterém děti původem z ciziny ze svého pohledu představují Českou republiku a Prahu – místo, které se v budoucnu může stát novým domovem i pro mnoho dalších nově příchozích dětí. Video se snaží být pomocníkem v začátcích jejich nových životních cest. Za video děkujeme Vladimíru Novosadovi a všem dětem, které se nebály předstoupit před kameru a mluvit. https://youtu.be/PtM50c7RDv8

03. 10. 2019 – Společné i individuální setkání dětí-cizinců a mentorů jsou již v plném proudu. Od července jsme stihli jeden výtvarný workshop, bojovku v centru města, návštěvu Muzea smyslů a Zemědělského muzea a JumpParku Jarov. V září do projektu přibyli ještě nové děti i dobrovolníci, ale od října bude naše skupina již ustálena a čekají nás další aktivity, jako třeba natáčení videa nebo práce na individuálních projektech.

10. 6. 2019 – Ve dnech 8. a 9. 6. proběhlo v penzionu u Prahy školení pro mentory projektu MINT.
Dobrovolníci se o víkendu dozvěděli, co je v projektu čeká, jaké děti je čekají nebo jak jim pomoci s učením češtiny. Proškolili se také v komunikačních dovednostech a naplánovali si první setkání s dítětem.
Sešla se dobrá parta kterým patří dík za to, že i ve zkouškovém období obětovali volné dny pro to, aby se mohli stát mentory.
Jestli vás pozice mentora láká, ozvěte se, stále máme volná místa.

—————————————————————————————————————————————-

21. 05. 2019 – Jednou z aktivit projektu Mint je tvorba e-learningového kurzu ČJ pro děti cizince.
Nyní hledáme zájemce o tvorbu takového kurzu, resp. úpravu již vytvořeného.
Podrobnosti zadání viz

https://reliefweb.int/job/3125413/e-learning-language-course-soluation-mint-project-beneficiaries

—————————————————————————————————————————————–

Ve dnech 12. – 14. 3. se zástupci OPU zúčastnili úvodního setkání v Budapešti se všemi partnery projektu. Domlouvali jsme aktivity projektu, výcvik mentorů, nutnou administrativu, jazykové kurzy, a další podstatné věci projektu.