Zpět

NOVINKY

Ve dnech 12. – 14. 3. se zástupci OPU zúčastnili úvodního setkání v Budapešti se všemi partnery projektu. Domlouvali jsme aktivity projektu, výcvik mentorů, nutnou administrativu, jazykové kurzy, a další podstatné věci projektu.