Zpět

NOVINKY

10. 6. 2019 – Ve dnech 8. a 9. 6. proběhlo v penzionu u Prahy školení pro mentory projektu MINT.
Dobrovolníci se o víkendu dozvěděli, co je v projektu čeká, jaké děti je čekají nebo jak jim pomoci s učením češtiny. Proškolili se také v komunikačních dovednostech a naplánovali si první setkání s dítětem.
Sešla se dobrá parta kterým patří dík za to, že i ve zkouškovém období obětovali volné dny pro to, aby se mohli stát mentory.
Jestli vás pozice mentora láká, ozvěte se, stále máme volná místa.

—————————————————————————————————————————————–

21. 05. 2019 – Jednou z aktivit projektu Mint je tvorba e-learningového kurzu ČJ pro děti cizince.
Nyní hledáme zájemce o tvorbu takového kurzu, resp. úpravu již vytvořeného.
Podrobnosti zadání viz

https://reliefweb.int/job/3125413/e-learning-language-course-soluation-mint-project-beneficiaries

—————————————————————————————————————————————–

Ve dnech 12. – 14. 3. se zástupci OPU zúčastnili úvodního setkání v Budapešti se všemi partnery projektu. Domlouvali jsme aktivity projektu, výcvik mentorů, nutnou administrativu, jazykové kurzy, a další podstatné věci projektu.