PROJEKT MINT – Mentoring pro integraci nezletilých migrantů ze třetích zemí

Hlavní aktivitou projektu MINT v ČR je propojení 30 dětí a dobrovolníků do 25 let a prostřednictvím zajímavých aktivit zlepšit jejich šanci na úspěšnou integraci.

Projekt je realizován zároveň v Polsku, Rumunsku a Slovinsku.