Zpět

INFORMACE O DOBROVOLNÝCH NÁVRATECH

  1. CO JE DOBROVOLNÝ NÁVRAT

Znamená dobrovolný, bezpečný a důstojný návrat do země původu. Umožňuje cizincům pobývajícím na území České republiky na základě zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, v platném znění, návrat do vlasti na náklady ČR. Díky programu je možné se vrátit domů jako běžný turista. Úřady v zemi návratu nebudou informovány o vašem příjezdu ani o okolnostech pobytu v ČR.

  1. PRO KOHO JE URČEN

Dle zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, v platném znění, je program určen pro

  1. cizince, který nepodal žádost o udělení mezinárodní ochrany ve lhůtě podle § 10 zákona, na základě jeho písemné žádosti podané v průběhu této lhůty,
  2. žadatele o udělení mezinárodní ochrany na základě jeho písemné žádosti, nebo
  3. cizince na základě jeho písemné žádosti podané po dobu běhu lhůty k podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva podle § 32 odst. 1 nebo 2, do 7 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu, po dobu běhu lhůty k podání kasační stížnosti, v průběhu řízení o kasační stížnosti nebo do 24 hodin po nabytí právní moci rozhodnutí o kasační stížnosti do země původu nebo do bezpečné třetí země.
  1. CO ÚČASTNÍKOVI POSKYTUJEME

V případě, že je dobrovolný návrat realizován, zajistíme a uhradíme letenku či jízdenku do země původu, přímou asistenci při odjezdu a poradenství. V případě, že není možné zajistit dopravu až do cílové destinace, je vyplácen základní příspěvek na dopravu v cílové zemi.

Dále v případě zájmu poskytujeme ubytování po dobu vyřizování dobrovolného návratu, stravu/příspěvek na stravu a další nezbytnou asistenci (asistence při zajištění cestovního dokladu v případě jeho absence nebo neplatnosti, zajištění odvozu na místo vycestování z ČR, asistenci během případného přestupu v cizí zemi atd.).

  1. REGISTRACE

Žádost se podává ministerstvu vnitra ČR na některém z pracovišť SUZ či odboru azylové a migrační politiky MV (OAMP). O tom, že budeme letenku hradit a o zařazení do programu, rozhoduje ředitel SUZ, žadatel o dobrovolný návrat je o výsledku obratem vyrozuměn.

Máte tyto možnosti, jak zažádat o vstup do návratového programu:

  • – osobně na SUZ Praha Lhotka
  • – písemně nebo osobně na OAMP
  • – osobně v azylovém zařízení:

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Rudé Armády 1000, Kostelec nad Orlicí
Pobytové a integrační středisko Havířov, Na Kopci 5, Havířov
Přijímací/pobytové středisko Zastávka, Havířská 514, Zastávka

amif-long