Zpět

O projektu IRIS II.

Vítejte na stránkách projektu IRIS II. – právní pomoc v návratovém procesu pro příslušníky 3. zemí.

amif-long

Období realizace:   1.11.2020 – 31.10.2022

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU) poskytuje bezplatné právní poradenství v rámci projektu IRIS II. 

Projekt IRIS II., reg.č. AMIF/29/03 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

O projektu:

Projekt IRIS II. (information-return-immigration-support) zajišťuje bezplatnou kvalifikovanou právní pomoc informovanost v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR a zároveň žadatelům o mezinárodní ochranu nacházejících se v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC). Projekt zvyšuje povědomí o možnosti dobrovolných návratů a zajišťuje vyšší účinnost návratů obecně, čímž napomáhá účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie. To naplňuje především skrze právní poradenství (ohledně správního vyhoštění, povinnosti opustit území, zajištění, řízení o mezinárodní ochraně v zajištění), jazykovou pomoc, návratové informace na internetových stránkách příjemce, informační brožury a ostatní právní služby poskytované odborníky pravidelně v ZZC (Bělá Jezová, Balková a Vyšní Lhoty) a na pobočkách OPU v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové a Ostravě.

CO NABÍZÍME:

 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území
 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o zajištění
 • právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu v zařízeních pro zajištění cizinců
 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady
 • příprava odvolání, žalob a dalších právních podání
 • obecné poradenství v souvislosti s nuceným návratem
 • poradenství v průběhu procesu návratu
 • konzultace a možná řešení dalších souvisejících problémů
 • v případě potřeby zajistíme pomoc tlumočníka a psychologa

KOMU JE POMOC URČENA:

 • Státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR, kterým bylo zároveň vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území či správním vyhoštění, rozhodnutí o přemístění
 • cizincům v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) v Bělé-Jezové, Balkové a Vyšních Lhotách
 • u všech těchto cizinců také zranitelným skupinám osob – obětem mučení, násilí, SGBV či obchodu s lidmi, ženám samoživitelkám s dětmi a nezletilým bez doprovodu, osobám závažně nemocným

KDE VÁM PORADÍME:

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Praha
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Brno
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Plzeň
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Ostrava
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Hradec Králové
 • Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové: každé úterý
 • Zařízení pro zajištění cizinců v Balkové: každou středu
 • Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách: každý čtvrtek

Veškeré služby včetně tlumočnických jsou poskytovány bezplatně.