Zpět

Denní centrum pro seniory v Gruzii

Organizace pro pomoc uprchlíkům působí od roku 2006 v Gruzii. Již pátým rokem zde např. realizujeme projekt  Denního centra pro seniory v gruzínském městě Khashuri. Centrum pravidelně navštěvuje třicet seniorů, kteří zde tráví volný čas, zapojují se do aktivizačních činností, využívají sociálních a právních konzultací, nebo služeb kadeřnictví, pedikúry a prádelny. Od loňského roku funguje i Centrum osobní hygieny, které nyní seniorům a hůře pohyblivým občanům nabízí jedenkrát v týdnu službu dopravy na koupele a odvoz zpět domů.

Součástí Centra je Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která nabízí seniorům, invalidům či osobám po úrazu invalidní vozíky, chodítka, berle, hole apod. Všechny poskytované služby jsou zpoplatněny. Koordinátorka projektu Hana Natidzeová k tomu uvádí: „Jelikož skončila finanční podpora ze strany České rozvojové agentury a Centrum si musí na provoz vydělávat, přistoupili jsme ke zpoplatnění všech služeb. Obávali jsme se, že klienti ztratí o služby zájem, ale nestalo se to. V Gruzii pracujeme pod hlavičkou místní nevládní organizace, abychom dostáli zákonům a mohli platby od klientů přijímat. S žádostí o podporu jsme se obrátili i na gruzínské podnikatele a spoléháme na finanční spoluúčast ze strany místní samosprávy.

Klíčovou roli v zajištění financování sehrává především poskytování ubytovacích služeb turistům (formou hostelu) v oddělených prostorách přímo v domě Centra. Hostel Gvirilas Sakhli (Heřmánkový dům) má vlastní webové stránky.

Kontakt: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., Leitnerova 9, Brno

Hana Natidzeová, tel.: 543 210 443, email: hana.natidzeova@opu.cz

Zahraniční pomoc