Zpět

Vzdělávací aktivity

V současnosti realizujeme několik vzdělávacích multikulturních projektů pro základní školy v Praze i po celé České republice. Zároveň nabízíme i zajímavé služby pro veřejnost.

Studentské praxe – po dohodě je možné s našimi pracovníky konzultovat absolvování studijní praxe či pracovní stáže (i pro zahraniční studenty) a je možné si dohodnout konzultaci výstupních školních prací.

Přednášková činnost – po dohodě či v souvislosti s plněním projektů realizujeme přednáškové cykly na různá témata týkající se uprchlíků, přednášky jsme schopni zajistit po celé České republice (v rámci festivalů, workshopů, kulturních i školních akcí)

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Organizace pro pomoc uprchlíkům získala dne 23. 2. 2011 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditaci vzdělávací instituce, včetně akreditace vzdělávacího programu Migrace a my.

Vzdělávací program Migrace a my

 • program je určen pedagogickým pracovníkům druhého stupně ZŠ a gymnázií
 • vzdělávací program je možné absolvovat v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • délka: 12 hodin (dvě setkání po šesti hodinách)
 • cena: 2183Kč (cena zahrnuje školící materiály a drobné občerstvení)

Poznámka: Vzdělávací program je možné uskutečnit i přímo na školách pro celý pedagogický sbor. Cena je v tomto případě stanovena individuálně po domluvě s koordinátorem vzdělávání na mailu opu@opu.cz, nebo telefonu 730 158 779.

Cílem kurzu je získání znalostí o problematice migrace do ČR a fenoménech s ní spojených, zejména s xenofobií a rasismem a tématem respektování, dodržování a ochrany lidských práv a rozvoj schopnosti učitelů začleňovat problematiku migrace do ČR do různých vzdělávacích oblastí a konkrétních ŠVP jednotlivých škol. Účastníci kurzu dále získají a rozvinou znalosti o interaktivních metodách práce a dovednosti, které usnadní zavedení interaktivních metod do výuky. Kurz je možné uskutečnit v pražské kanceláři Organizace pro pomoc uprchlíkům, popř. i přímo na školách, např. pro celý pedagogický sbor.

 

Dále nabízíme:

Migrace, lidská práva

 • dvouhodinová přednáška určená pro 2. stupeň ZŠ
 • během této přednášky se děti, pomocí interaktivních metod práce, seznámí s pojmy nucená a dobrovolná migrace, lidská práva
 • doporučený počet účastníků: 25
 • na přednášku je nutné mít připravenou třídu se židlemi v kruhu, interaktivní tabuli a připojení na Internet
 • cena 1250Kč/ 2 hodinový blok

Dílna o zemi původu

 • tříhodinová přednáška určená pro 2. Stupeň ZŠ
 • během této přednášky, kterou vede lektor Organizace pro pomoc uprchlíkům a lektor cizinec, se děti seznámí se životem v dané zemi, osobním příběhem lektora cizince
 • pomocí zážitkových technik se seznámí s fenomény, které jsou spojeny s integrací cizince v nové zemi.
 • doporučený počet účastníků 25
 • na přednášku je nutné mít připravenou třídu se židlemi v kruhu, interaktivní tabuli a připojení na Internet
 • v současné době můžeme nabídnout dílnu Vietnam, Bělorusko, Angola, Afgánistán, Irák, Kngo
 • cena 1750 Kč/ 3 hodinový blok

Multikulturní den

 • dopolední akce pro 1. či 2. stupeň ZŠ během, které si žáci projdou několika centry- zeměmi a seznámí se s jejich zvyky (např. Čína, Vietnam, Angola apod.)
 • součástí bloku je i ochutnávka jídel z ethnocateringu a výtvarná dílna pro žáky.

 

Více informací naleznete zde: Kurzy pro školy a pedagogy

 

V případě jakých koliv dotazů neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 730 158 779 Andreu Špirkovou: andrea.spirkova@opu.cz nebo v Brně na telefonním čísle +420 543 210 443 Evu Kaličinskou: eva.kalicinska@opu.cz .