Zpět

Terénní programy

український

по-русски

العربية

tiếng việt

Poslání služby
Posláním služby terénní programy je podporovat cizince na cestě k začlenění do společnosti a k samostatnému a informovanému fungování v ní.

Cílová skupina
Služba terénní programy je poskytována na území celého Plzeňského kraje, a to cílové skupině cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, ale i cizincům s občanstvím EU, kteří jsou na území ČR hlášeni k pobytu. Cílová skupina služby je zpravidla ohrožena sociálním vyloučení či již ze života majoritní společnosti vyloučena.

Cíle terénního programu
–    Aktivně vyhledávat a oslovovat cizince sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, kteří nejsou schopni vlastními silami nepříznivou životní situaci zvládnout
–    Informovat cizince o dostupných službách na území Plzeňského kraje a možnostech pro řešení nepříznivé životní situace
–    Informovat cizince o jejich právech a povinnostech, eliminovat chybné kroky z neznalosti legislativy
–    Nástroji sociální práce spolu s cizincem naplánovat kroky ke zlepšení situace a na jejich naplnění s klientem spolupracovat.
–    Informovat cizince o trhu práce a možném začlenění na něj, monitorovat postavení cizinců na místním trhu práce a aktivně hájit oprávněné nároky cizinců
–    Zvýšit informovanost v oblasti práv a oprávněných zájmů, která se projeví schopností klienta orientovat se ve své nepříznivé situaci a prostřednictvím dostupných zdrojů svou situaci řešit
–    Zlepšit orientace v českém právním systému, které umožní cizinci se lépe vyznat v možnostech řešení nepříznivého stavu
–    Zlepšit orientaci v české společnosti, což přispěje k většímu začlenění cizinců do jejích struktur

Zásady poskytované služby
Služba je poskytována 5 dní v týdnu. Služba je při vyhledávání a identifikaci osob vyloučených nebo vyloučením ohrožených vykonávána sociálním pracovníkem OPU a jeho asistentem, zpravidla pracovníkem v sociálních službách z řad. Služba může také využít služeb tlumočníků z jiných jazyků. Služba terénní programy úzce spolupracuje s pracovníky naší služby odborné sociální poradenství, zejm. s právníkem této služby. Pracovnice služby terénní programy mají přehled o sociálních službách v rámci Plzeňského kraje, které mohou cizinci využít (např. azylové domy, noclehárny, nízkoprahové kluby pro mládež, apod.). Pracovnice služby si na každý měsíc stanoví místa v rámci Plzeňského kraje, která navštíví. V daném místě pak oslovují cizince na nádražích, v obchodech, restauracích, na ubytovnách, před provozovnami zaměstnavatelů, na stavbách, ale i obyčejně na ulici.

Více informací získáte na telefonu +420 604 809 165
Kontaktní osoby: Lucie Nováková, mail.: lucie.novakova@opu.cz

Poslání služby
Posláním služby terénní programy je podporovat cizince na cestě k začlenění do společnosti a k samostatnému a informovanému fungování v ní.

Cílová skupina
Služba terénní programy je poskytována na území celého Plzeňského kraje, a to cílové skupině cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, ale i cizincům s občanstvím EU, kteří jsou na území ČR hlášeni k pobytu. Cílová skupina služby je zpravidla ohrožena sociálním vyloučení či již ze života majoritní společnosti vyloučena.

Cíle terénního programu
–    Aktivně vyhledávat a oslovovat cizince sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, kteří nejsou schopni vlastními silami nepříznivou životní situaci zvládnout
–    Informovat cizince o dostupných službách na území Plzeňského kraje a možnostech pro řešení nepříznivé životní situace
–    Informovat cizince o jejich právech a povinnostech, eliminovat chybné kroky z neznalosti legislativy
–    Nástroji sociální práce spolu s cizincem naplánovat kroky ke zlepšení situace a na jejich naplnění s klientem spolupracovat.
–    Informovat cizince o trhu práce a možném začlenění na něj, monitorovat postavení cizinců na místním trhu práce a aktivně hájit oprávněné nároky cizinců
–    Zvýšit informovanost v oblasti práv a oprávněných zájmů, která se projeví schopností klienta orientovat se ve své nepříznivé situaci a prostřednictvím dostupných zdrojů svou situaci řešit
–    Zlepšit orientace v českém právním systému, které umožní cizinci se lépe vyznat v možnostech řešení nepříznivého stavu
–    Zlepšit orientaci v české společnosti, což přispěje k většímu začlenění cizinců do jejích struktur
Zásady poskytované služby

Služba je poskytována 5 dní v týdnu. Služba je při vyhledávání a identifikaci osob vyloučených nebo vyloučením ohrožených vykonávána sociálním pracovníkem OPU a jeho asistentem, zpravidla pracovníkem v sociálních službách z řad. Služba může také využít služeb tlumočníků z jiných jazyků. Služba terénní programy úzce spolupracuje s pracovníky naší služby odborné sociální poradenství, zejm. s právníkem této služby. Pracovnice služby terénní programy mají přehled o sociálních službách v rámci Plzeňského kraje, které mohou cizinci využít (např. azylové domy, noclehárny, nízkoprahové kluby pro mládež, apod.). Pracovnice služby si na každý měsíc stanoví místa v rámci Plzeňského kraje, která navštíví. V daném místě pak oslovují cizince na nádražích, v obchodech, restauracích, na ubytovnách, před provozovnami zaměstnavatelů, na stavbách, ale i obyčejně na ulici.

Kapacita Terénních programů
Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů – 1 (jedná se o okamžitou kapacitu (v případě práce se skupinou, je okamžitá kapacita služby rovna počtu členů skupiny); počet kontaktů (10 min jednání) – 2400

Více informací získáte na telefonu +420 604 809 165
Kontaktní osoby: Lucie Nováková, mail.: lucie.novakova@opu.cz