Zpět

Odborné sociální poradenství

український

по-русски

العربية

tiếng việt

english

Poslání služby odborné sociální poradenství

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU)  je nevládní nezisková organizace založena 25.11.1991, služba odborné sociální poradenství je registrována od roku 2008. Posláním služby je podporovat a pomáhat uprchlíkům a cizincům všech věkových kategorií, zejména ze zemí mimo Evropskou unii, na jejich cestě k nezávislosti, samostatnosti, při orientaci v právech a povinnostech a při jejich integraci do společnosti. Napomáháme rovněž k vytváření pozitivních vazeb mezi cizinci a majoritní společností.

Zásady služby odborné sociální poradenství

Při poskytování odborného sociálního poradenství dodržujeme určité zásady, které chápeme jako veřejný závazek. Všichni pracovníci poskytované služby jsou povinni je dodržovat a jsou pro práci s klienty závazné. Uvědomujeme si, že při naší práci se tyto zásady vztahují k různým rovinám, zejména ke klientům služby, okolním subjektům, se kterými jsme v kontaktu (např. další NNO, městské úřady, ministerstva, apod.) a v neposlední řadě jsme to také my, pracovníci
Při poskytování odborného sociálního poradenství dodržujeme určité zásady, všichni pracovníci služby odborné sociální poradenství jsou povinni je dodržovat a jsou pro ně závazné.

Ve vztahu ke klientům:
•    respekt k individualitě klienta, jeho rozhodování, volbám a právům
•    podpora samostatnosti klienta a jeho reálného náhledu na situaci
•    respekt k právu na přiměřené riziko
•    respekt k právním normám ČR a EU
•    bezplatnost

Ve vztahu k okolním subjektům služby:
•    spolupráce
•    tradice
•    podpora pozitivních vztahů mezi cizinci a majoritou
•    osvěta

Ve vztahu k pracovníkům služby:
•    posilování a budování jejich profesionality
•    zázemí a podpora pracovníků
•    dodržování etického kodexu služby, důvěrnost informací mezi pracovníky a klienty
•    rozvoj kompetencí pracovníků služby

Odborné sociální poradenství je poskytováno týmem profesionálních pracovníků, kteří mají odpovídající vzdělání a jsou vybaveni dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování kvalitní služby.

Cíle služby odborné sociální poradenství

Ve vztahu ke klientům je cílem služby:
•    podpora samostatnosti uživatelů
•    podpora uživatelů v uvědomování si svých práv a povinností a ve schopnostech je uplatnit a naplnit
•    posílení pozitivních vazebuživatelů se společností a orientace v jejím prostředí

Ve vztahu k okolním subjektům je cílem služby:
•    stabilita sítě spolupracujících subjektů a institucí
•    rozvoj sociální služby prostřednictvím reflektování zpětné vazby pracovníků služby, uživatelů i ostatních spolupracujících subjektů
•    podpora pozitivních vztahů majority a cizinců
•    zhodnocení tradice a dlouhodobé zkušenosti ve prospěch celkové stability služby

Ve vztahu k pracovníkům je cílem služby:
•    kompetentní, profesionální a vzdělávající se pracovník, který využívá zázemí a podporu organizace a dbá na dodržování interních norem

Oborné sociální poradenství v Praze

Více informací získáte na telefonu +420 730 158 779
Kontaktní osoby: Džana Popovič, vedoucí sociálního oddělení
E-mail: dzana.popovic@opu.cz
Kapacita Odborného sociálního poradenství v Praze
Kapacita ambulantní formy poskytování: počet intervencí (30 min. jednání) – 3000; počet intervencí (30 min. jednání) – 500
Odborné sociální poradenství v Plzni
Kapacita Odborného sociálního poradenství v Plzni
počet klientů 300;  Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů 100, počet intervencí (30 min. jednání) 350

Odborné sociální poradenství v Jihomoravském kraji

Kapacita Odborného sociálního poradenství v Jihomoravském kraji
počet intervencí (30 min. jednání) – 2500; počet intervencí (30 min. jednání) – 500

V rámci odborného sociálního poradenství můžeme klientům pomoci zejm. v těchto oblastech:

•    vzdělávání (uznávání diplomů, asistence při hledání školy, vyhledávání vzdělávacích kurzů, apod.)
•    sociální zabezpečení
•    zaměstnanost (možnosti legálního zaměstnání, sepis CV, v případě dlouhodobé spolupráce vyhledávání zaměstnání, apod.)
•    zdravotní péče (možnosti zdravotního pojištění, vyhledávání lékaře, apod.)
•    změna rodinné situace (narození dítěte, uzavření manželství, apod.)
•    bydlení (informace o trhu s byty, v případě dlouhodobé spolupráce pomoc s vyhledáváním bydlení)
•    informace o životě v ČR
•    po dohodě s pracovníky s OPU možnost doprovodu na úřady instituce (školy, úřad práce, živnostenský úřad, zdravotní pojišťovny, apod.)