Zpět

Mezinárodní projekt FORUM

V letech 2018 a 2019 realizovala OPU mezinárodní projekt Forum, jehož cílem byla výměna zkušeností a sdílení dobré praxe vedoucí k rozšíření možností systému náhradní rodinné péče pro mladistvé cizince bez doprovodu. V rámci projektu vznikly materiál zabývající se Dobrou praxí ve státech EU, další, stanovující Minimální standardy pro práci s nezletilými cizinci bez doprovodu a Vzdělávací balíček sloužící ke vzdělávání profesionálů.
Tyto materiály byly přeloženy do češtiny a níže máte možnost si je stáhnout a dále využívat dle potřeby.
Zároveň byla vytvořena koncepce pro Českou republiku, obsahující doporučené postupy, jak zpřístupnit náhradní rodinnou péči i pro děti cizince. Věříme, že se na tuto koncepci podaří v dalších letech navázat a umožnit tak i dětem cizincům bez rodičů v České republice vyrůstat v rodinném prostředí.

Podívejte se také na video z projektu.