Zpět

Podpora uprchlíků v oblasti bydlení v Jihomoravském kraji

Projekt byl podpořen v rámci OPZ+

Doba realizace je od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2026

Od září 2023 brněnská pobočka OPU realizuje po celém Jihomoravském kraji projekt, jehož cílem je podpořit uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou nebo držitele mezinárodní ochrany (azylu a doplňkové ochrany) při hledání a získání dlouhodobého bydlení v České republice.

Pro uprchlíky, kteří řeší bytovou nouzi, případně spadají mezi zranitelné skupiny uprchlíků (senioři, matky s malými dětmi, invalidní osoby atp.) zajistíme 10 bytů, které jim umožní dlouhodobější bydlení a bude jim poskytnuta podpora při řešení aktuálních problémů souvisejících jak s bytem, tak i dalšími oblastmi života.  Projekt stojí na principu housing–led, který naplnění základní lidské potřeby bydlení považuje za předpoklad pro posun v dalších oblastech života, tedy i pro úspěšnou integraci do české společnosti.

Projekt přináší inovativní přístup v dosavadní činnosti OPU a zároveň přináší do České republiky i nový princip sociální práce nazvané Critical Time Intervention, která pracuje s klientem ve třech fázích a po intenzivnější fázi spolupráce, kdy jsou jejich problémy definovány a řešeny intenzivně se sociálním pracovníkem se přechází do fáze, kdy si klient vytvoří vlastní síť podpory, kterou bude následně schopen sám využívat.

Projekt bude trvat 34 měsíců a vedle zabydlování klientů a jejich sociální podpory budeme poskytovat i poradenství sociálního a právního charakteru v oblasti bydlení, nájmů a problémů s bydlením spojených.