Zpět

Provoz centra pro cizince Jihomoravského kraje 2023-2025

Registrační číslo projektu: CZ.12.01.02/00/23_008/0000010

Realizace projektu: 1. 8. 2023 – 31. 3. 2025

Jedná se o dlouhodobý projekt Centra pro cizince Jihomoravského kraje, z.ú., v rámci kterého OPU působí jako partnerská organizace a podílí se na realizaci následujících klíčových aktivit:

  1. Informační centrum
  2. Informační kampaň
  3. Výuka českého jazyka
  4. Právní poradenství
  5. Sociální poradenství
  6. Terénní práce
  7. Monitoring situace cílové skupiny v regionu
  8. Setkávání se v rámci platformy integrace cizinců v regionu a síťování aktérů integrace

 

Projekt je určen pro občany třetích zemí pobývající v Jihomoravském kraji, kteří mají v ČR nějakou formu pobytového oprávnění. Služby sociálního poradenství jsou poskytovány pracovnicí OPU v prostorách Centra pro cizince na Kounicové 13, právní poradenství je poskytováno ve vybraných dnech v kanceláři OPU a rovněž v prostorách centra. V kancelářích OPU působí integračně – adaptační pracovnice, která se zejména věnuje práci s držiteli dočasné ochrany při ambulantní i terénní práci.  Jako koordinátor kurzů českého jazyka se OPU organizačně a lektorsky podílí na desítkách kurzů.