Zpět

Publicita grantu Merck Sharp & Dohme s.r.o.

V rámci grantu Merck Sharp & Dohme s.r.o. podporujeme ukrajinské děti uprchlíků. Projekt začal být realizován od 1.12.2022 a bude pokračovat až do 31.12.2023.

Projekt se zaměřuje na realizování volnočasových aktivit pro děti se zaměřením na české památky, zábavu, sport, přírodu. Cílem je nejen vhodně trávit svůj volný čas, což se děje v tématu zábava, ale i děti něco naučit z historie naší země, ze sportu či z environmentální problematiky. Dále se skrze volnočasové aktivity realizují výtvarné odpoledne, kdy děti malují, vyrábějí a zároveň konverzují v českém jazyce. Je zde opět snaha nejen o vyplnění volného času, ale i o další možnost v rozvíjení komunikace v českém jazyce.

Další aktivitou je doučování dětí český jazyk skrze skupinové a individuální kurzy. Další nabídkou je komunitní příprava na školu v rámci předmětu český jazyk, kdy děti mohou v určený den přicházet a je jim pomáháno s úkoly, s běžným procvičováním, s konverzací, porozuměním (vše dle toho, co zrovna ve škole potřebují) apod.