Zpět

OPU získalo akreditaci na rekvalifikační kurzy českého jazyka/ОPU отримала акредитацію на курси перепідготовки з вивчення чеської мови

Organizace pro pomoc uprchlíkům z. s. získala akreditaci na rekvalifikační kurzy českého
jazyka:
Český jazyk pro cizince – základní kurz (80 hodin)
Český jazyk pro cizince – navazující kurz (130 hodin)
Akreditované kurzy obou úrovní budou zahájeny v týdnu od 2.5. 2023, v každém kurzu bude
maximálně 12 studentů. Časy výuky budou upřesněny.
Cena kurzu:
Český jazyk – základní kurz: 8.000 Kč
Český jazyk – navazující kurz: 13.000 Kč
Vlastní realizaci rekvalifikačních kurzů má v gesci síť úřadů práce, které nezaměstnaným
evidovaným na úřadech práce mohou zajistit financování.
Oba typy kurzů jsou ukončeny závěrečnou zkouškou dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., úspěšní
absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci. Podmínkou pro přijetí do navazujícího kurzu je
úspěšné absolvování testu na úrovni výstupního testu základního kurzu.
Prosíme případně zájemce, aby kontaktovali paní Olgu Gresyk na e-mailu:
olga.gresyk@opu.cz


Організація допомоги біженцям отримала акредитацію на курси перепідготовки з
вивчення чеської мови:
Чеська мова для іноземців – базовий курс (80 годин)
Чеська мова для іноземців – курс «продовження курсу» (130 годин)
Акредитовані курси обох рівнів розпочнуться протягом тижня з 2. 5. 2023, кожен курс
розрахований максимально на 12 студентів. Розклад занять буде уточнений.
Ціна курсу:
Чеська мова – базовий курс: 8.000 крон
Чеська мова – курс «продовження курсу»: 13 000 крон
Реалізація курсів перепідготовки є в компетенції відділів Центру зайнятості, які можуть
забезпечити фінансування безробітним, зареєстрованим в Центрі зайнятості.
Обидва типи курсів завершуються підсумковим іспитом згідно з Указом № 176/2009 Sb.,
успішні випускники отримують Сертифікат перепідготовки. Умовою для прийняття на
наступний курс є успішне проходження підсумкового тесту після завершення базового
курсу.
Просимо зацікавлених осіб зв'язатися з пані Ольгою Гресик електронною поштою:
olga.gresyk@opu.cz