Zpět

Studie z pěti zemí východní Evropy poukazuje na nedostatky v provádění soudních rozhodnutí v oblasti migrace a azylu

V průběhu roku 2022 se OPU podílelo na výzkumném projektu Maďarského helsinského výboru k
implementaci soudních rozhodnutí v oblasti migrace a azylu. Společně s kolegy a kolegyněmi z
Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska jsme identifikovali strategie, jakými státy v zemích střední a
východní Evropy obchází povinnosti plynoucí z rozhodnutí evropských i domácích soudů. Tyto sahají
od zjevné neimplementace, přes přijímání nové legislativy, která obchází předchozí soudní
rozhodnutí, až po provedení v konkrétním případě, ale ignorování obecných východisek rozsudku v
navazujících obdobných případech.
Výzkum odhaluje problematické trendy ve všech uvedených zemích, ale poukazuje i na pozitivní
příklady dobré praxe. Kapitoly týkající se ČR ukazují, že ačkoliv ČR odmítla provést rozhodnutí
Evropského soudního dvora ve věci povinných relokací, do dnešního dne implementovala v oblasti
azylu a migrace všechna zásadní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Bez realizace
požadovaných prováděcích opatření na úrovni systémových změn tak zůstává zejména judikatura
domácích soudů. České správní orgány obchází domácí judikaturu zejména v oblasti práv osob bez
státní příslušnosti či imigrační detence a identifikace nezletilých bez doprovodu.
S kolegy a kolegyněmi konstatujeme, že ignorování soudních rozhodnutí je varovným signálem, který
přesahuje oblast azylu a migrace, ale otevírá širší otázky vlády práva a efektivní kontroly správních
orgánů soudy. Výkon vnitrostátních a mezinárodních soudních rozhodnutí je totiž jedním ze
základních pilířů demokratického právního státu.
Studie je dostupná zde (pouze v AJ).