Zpět

Hájíme práva osob bez státní příslušnosti v Ženevě

Právě v Ženevě probíhají přípravné schůzky na nadcházející 42. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR). V rámci těchto přípravných schůzek OPU ve spolupráci s organizacemi European Network on Statelessness (ESN) a Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) hájí práva osob bez státní příslušnosti v České republice.

Nedostatečné zajištění práv osob bez státní příslušnosti je obecným problémem v evropských zemích. Spousty tisíc uprchlíků přicházejících do Evropy jsou bez státní příslušnosti a dětem některých uprchlíků může hrozit ztráta státní příslušnosti.  V současné době je na území Evropy asi 500 000 osob bez státní příslušnosti, kteří vzhledem ke svému postavení mohou čelit diskriminaci. Právo problematiku řeší nedostatečně, což má za důsledek porušování základních práv těchto osob. Vznikla proto kampaň Stateless Journeys, která vyzývá evropské vlády k zajištění dostatečné ochrany a všech práv osob bez státní příslušnosti. Zároveň usilujeme o změnu i prostřednictvím mezinárodních mechanismů, jako je UPR.

UPR je mezivládní mechanismus hodnotící stav lidských práv členských zemí OSN. Lidská práva v České republice budou přezkoumána během 42. zasedání UPR, které se uskuteční v lednu 2023. Bude se jednat již o čtvrtý takový přezkum Česka.

Už nyní od 29. 11. do 2. 12. probíhají v Ženevě přípravné schůzky (tzv. „Pre-sessions“) pořádané organizací UPR Info. Během těchto přípravných schůzek se zástupci občanské společnosti setkávají s představiteli členských států OSN, kterým předávají informace o stavu lidských práv. Mezi nimi je i OPU, které hájí práva osob bez státní příslušnosti.

Společný projev OPU, ENS a ISI hodnotí přístup České republiky k osobám bez státní příslušnosti. Zejména pojednává o nedostatečně nastaveném postupu pro určení statusu osoby bez státní příslušnosti, omezených právech žadatelů i samotných osob požívajících statut osoby bez státní příslušnosti, ale rovněž upozorňuje na nedostatky v právním rámci na ochranu osob bez státní příslušnosti před svévolným zadržením. Celý projev naleznete níže pod článkem.

Členské státy OSN takto získané informace využijí pro přípravu doporučení na zlepšení lidskoprávní situace, která budou České republice směřovat během lednového zasedání UPR.

Rada OSN pro lidská práva později přijme zprávu z přezkumu České republiky, na jejímž základě by měla Česká republika činit kroky k naplňování přijatých doporučení. Další univerzální periodický přezkum České republiky se uskuteční znovu asi za 4,5 roku.

Níže naleznete rovněž i přehled problémů, kterým osoby bez státní příslušnosti v České republice čelí.

Společný projev OPU, ENS a ISI

Přehled problémů u osob bez státní příslušnosti v ČR