Zpět

Provoz centra pro cizince JMK 2022-2023

Registrační číslo projektu: AMIF/31/2

Realizace projektu: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2023

 

Jedná se o dlouhodobý projekt Jihomoravského kraje, v rámci kterého OPU působí jako partnerská organizace Centra na podporu integrace cizinců v Jihomoravském kraji a podílí se na realizaci následujících klíčových aktivit:

  1. Informační centrum
  2. Informační kampaň
  3. Výuka českého jazyka
  4. Právní poradenství
  5. Sociální poradenství
  6. Monitoring situace cílové skupiny v regionu

 

Projekt je určen pro občany třetích zemí pobývající v Jihomoravském kraji, kteří mají v ČR nějakou formu pobytového oprávnění. Služby sociálního poradenství jsou poskytovány pracovnicí OPU v prostorách Centra na podporu integrace cizinců na Mezírce 1, právní poradenství je poskytováno ve vybraných dnech v kanceláři OPU a rovněž v Centru na podporu integrace cizinců. V kancelářích OPU působí integračně – adaptační pracovnice, která se zejména věnuje práci s držiteli dočasné ochrany v kancelářích OPU tak při doprovodech na úřady a instituce.  Jako koordinátor kurzů českého jazyka se OPU organizačně a lektorsky podílí na desítkách kurzů.