Zpět

Projekt OPU Podpora péče o děti-cizince bez doprovodu

Reg. č. projektu: 21/2022 IC UKR

Projekt je financován Ministerstvem vnitra České republiky z programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022.

Organizace pro pomoc uprchlíkům od července 2022 realizuje projekt na podporu hostitelů, zaměřený na vyhledávání, proškolování a kontinuální podporu zájemců o hostitelskou péči pro nezletilé cizince bez doprovodu v ČR.

KDO JSOU NEZLETILÍ CIZINCI BEZ DOPROVODU?

 Nezletilý bez doprovodu (zkráceně NBD) je termín označující osobu mladší 18 let, která se ocitne nebo přicestuje na území EU bez doprovodu dospělé osoby, která by za ní zodpovídala. V posledních letech přichází do ČR kolem 30 až 60 nezletilých dětí bez doprovodu ročně. Tento rok je to samozřejmě více a jedná se především o nezletilé z Ukrajiny, dále z Afghánistánu, nižší počty dětí přichází z Vietnamu či Íráku, z dalších zemí např. Pákistán, Sýrie, Maroko jsou to spíše jednotlivci. Z důvodů četných nebezpečí a rizik, kterým nezletilí na cestě čelí, se jedná převážně o chlapce, v menší míře přicházejí také dívky. Z totožných důvodů je většina dětí starších 15-ti let.

Vzhledem k tomu, že většina nezletilých bez doprovodu (ale ne všichni) pochází z funkční rodiny, která zůstala doma, byly jejich sociální vazby narušeny, ale ne zcela zpřetrhány, a často jsou s rodinou telefonicky v občasném kontaktu. Co těmto dětem schází, je orientace v české společnosti a psychická podpora.

OPU se co nejvíce nezletilými bez doprovodu setkává, popisuje jim život v ČR a jejich možnosti z hlediska jejich pobytu, studia, bydlení, práce a dalších aspektů, které je zajímají a jsou pro ně důležité. Víme však, že praktická zkušenost a alespoň občasné setkávání s rodinou a vytvoření vzájemné citové vazby je pro tyto osamělé děti zásadní.

V roce 2022 přišlo do ČR zatím  184 dětí cizinců bez rodičů (údaj aktuální k 20.8.2022), OPU v rámci realizovaného projektu nabízí těmto dětem možnost trávit čas v rodině, zapojit se do každodenního života běžné domácnosti a zvládnout lépe složité začátky v nové zemi. Ale bez Vás to nezvládneme –

 

AKTUÁLNĚ HLEDÁME NOVÉ HOSTITELE

Nabídněte svou pomoc a podporu mladým cizincům a ukažte jim, jak se žije v běžných rodinách v České republice a pomozte jim zorientovat se v naší společnosti.

Nebudete v tom sami! V celém procesu Vás OPU odborně proškolí a poté nabídne kontinuální profesionální podporu po celou dobu zapojení do projektu.

Kdo se může zapojit?

Rodina, jednotlivec či partnerská dvojice, česká či smíšená, s místem bydliště v Praze.

Co hostitelská péče obnáší?

Pravidelné setkávání s nezletilým cizincem při volnočasových aktivitách a posléze i u Vás doma, vzájemné poznávání se, společné trávení volného času, učení jazyku, nové kultuře, sdílení, obohacení, nová přátelství.

Rodina díky hostitelské péči získá:

  • Dobrý pocit z možnosti pomoci druhému a možnost zažít něčí proměnu
  • Uvědomění si cennosti vlastní rodiny
  • Nový rozměr života
  • Vaše vlastní děti se naučí přijímat i děti z jiného prostředí

 

PROČ JE HOSTITELSKÁ PÉČE DŮLEŽITÁ?

Hostitelská péče obnáší dlouhodobější a opakující se kontakty dítěte žijícího v ústavním zařízení s rodinou, páry či jednotlivci (většinou o víkendech, možné i s přespáním). Účelem je pomoci dítěti s integrací do české společnosti, poskytnutí možnosti zažít fungování běžné rodiny a vztahů v ní, rozvoji citového vztahu. V rámci vytvořeného vztahu se u dítěte prohlubuje pocit přijetí, opory a vědomí, že někam patří a je přijímáno. Rovněž se snižuje míra útěkovosti, která vede k další traumatizaci na cestě do dalších zemí i riziko obchodování a zneužívání. Pro rodinu může být mimo jiné přínosem i obohacení o poznání jiné kultury, zvyklostí, myšlení. Pro obě strany pak společně strávený čas znamená rozšíření společenského i kulturního zázemí. V současnosti jde o jedinou cestu, jak mohou děti-cizinci trávit v České republice svůj čas s rodinou a stát se, alespoň na chvíli, její součástí.

Pokud Vás zajímá více informací, ozvěte se nám na email stepanka.stehlikova@opu.cz

Projekt Podpora péče o děti cizince je pokračováním předchozího projektu OPU, v rámci kterého vznikla také metodika, která je zde ke stažení https://www.opu.cz/cs/2019/09/informace-o-projektu-opu-na-podporu-hostitelske-pece-pro-deti-cizince-bez-rodin-v-cr/