Zpět

Zpráva k Universal Periodic Review pro Českou republiku (osoby bez státní příslušnosti)

OPU ve spolupráci s European Network on Statelessness a Institute on Statelessness and Inclusion vypracovalo zprávu k Universal Periodic Review pro Českou republiku. Ve zprávě je popsána nepříznivá situace pro osoby bez státní příslušnosti, včetně přesunu tématu ze zákona o azylu do zákona o pobytu s cílem omezení základních procesních záruk.