Zpět

ZBAVTE SE DLUHŮ V SOUDNÍ EXEKUCI U VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ/ИЗБАВТЕСЬ ОТ ДОЛГОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ

Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.

  • Vaše dluhy jsou již v exekuci.
  • Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem

Zaplatíte-li mezi 29. 10. 2021 a 29. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem jistinu dluhu a poplatek 750 Kč (+ DPH), odpustí se mu úroky, penále a další příslušenství. Pro více informací se obraťte na sociální pracovníky v našich kancelářích v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a Hradci Králové. Kontakty najdete na www.opu.cz Rádi vám s tím pomůžeme.

—————————————————————————————————————————————–

У вас есть долги за неоплаченный презд, за аренду муниципальной квартиры,  за долги перед поставщиками энергии и задолженность за вывоз мусора, долги перед медицинскими страховыми компаниями, регулирующие сборы в некоторых больницах, неоплаченные штрафы или концессионные сборы и многое другое.

  • Ваши долги уже взысканы.
  • Ваше исполнение проводится судебным приставом

Если вы заплатите в период с 29 октября 2021 года по 29 января 2022 года из дебиторской задолженности, на которую имеет право публичное лицо, и долг взыскивается судебным приставом, основная сумма долга и сбор в размере 750 чешских крон (+ НДС), проценты, штрафы и другие юрисдикции будут отменены. Для получения дополнительной информации свяжитесь с социальными работниками в нашем офисе.