Zpět

Projekt Rozvoj Organizace pro pomoc uprchlíkům vstupuje do 2. roku

Projekt Rozvoj OPU pokračuje manažerským koučováním, individuálním koučováním, vzdělávacími kurzy pro zaměstnance včetně jazykových kurzů a hodně se zaměřuje také na fundraising a ochranu osobních údajů. Jsme velmi rádi, že OPU má tuto unikátní možnost díky programu Active citizens fund a podpoře vlád Norska, Islandu a Lichtenštejnska a dále díky Nadaci OSF, Výboru dobré vůle – nadaci Olgy Havlové a Skautskému institutu. Zvláštní poděkování patří koučce Vlastě Janovcové.