Zpět

Evropské výstupy projektu TRIPS

V rámci projektu TRIPS byl vytvořen EUROPEAN TOOLBOX. Jedná se o praktickou příručku určenou zejména pro pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s držiteli mezinárodní ochrany, ale využijí ho rovněž pracovníci, jejichž klienty jsou také žadatelé o mezinárodní ochranu. Příručka je zaměřena na identifikaci a zajištění potřeb obchodovaných osob.

Dalším výstupem projektu je podrobná EUROPEAN REPORT. Tato zpráva přináší obsáhlou analýzu zaměřenou na problematiku obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany, která byla provedena ve Francii, Itálii, Irsku a České republice. Zpráva SUMMARY EUROPEAN REPORT shrnuje nejdůležitější informace a obsahuje doporučení na evropské úrovni.

Podrobnější informace o evropských výstupech projektu jsou dostupné rovněž v článku zde: Trafficking in human beings: European report highlights the specific needs of beneficiaries of international protection