Zpět

HOAX: arabština jako úřední jazyk v Brně

HOAX: Zastupitelé Brna schválili arabštinu jako úřední jazyk při podávání žádostí o azyl!

Řetězovými emaily se již delší dobu šíří hoax, že zastupitelé Brna zavedli arabštinu jako úřední jazyk při podávání žádostí o azyl. Hoax se šíří už od roku 2017 v různých variantách:

„Vedení Brna schválilo arabštinu na svých úřadech!!!!!!!!!!!!“
Už nám to začíná…… Brzo se už budeme muset naučit i MY JEJICH ŘEČ…….“

Tato zpráva reagovala na pilotní projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí v Brně, které město odstartovalo v roce 2017 a informuje o něm na svých stránkách: „Projekt má za cíl vytvořit most mezi cizinci a veřejnou správou, usnadnit – a v některých případech vůbec umožnit – jejich komunikaci.“

V článku na webu města Brna se dále uvádí: „Brněnští interkulturní pracovníci se soustředí na šest jazykových skupin, vybraných na základě statistických dat Ministerstva vnitra ČR a Českého statistického úřadu o počtech cizinců na území města Brna. Roli při stanovení těchto skupin hrály i samy integrační potřeby – platí, že čím větší jazyková a kulturní vzdálenost dané skupiny je, tím náročnější a delší je adaptace na české prostředí. Zohledněno bylo také to, jaká podpora je pro dané skupiny cizinců na území města již dostupná. Výsledkem bylo vytvoření týmu čtyř interkulturních pracovníků, a to s jazyky ukrajinština, ruština; vietnamština; rumunština a moldavština; a arabština. Brněnští interkulturní pracovníci z cizineckých komunit sami povětšinou pocházejí. Kromě toho, že pomůžou překonat klientovi i organizaci jazykovou bariéru, dovedou díky svým zkušenostem s oběma kulturami odhadnout případné „třecí plochy“ a předejít nedorozuměním.“ 

Hoax je mylný ve více ohledech. Arabština nebyla zavedena jako úřední jazyk, pouze bylo vytvořeno místo interkulturního pracovníka, který tímto jazykem hovoří. Projekt se zaměřuje na integraci a lepší komunikaci s cizinci, kteří jsou již v České republice dlouhodobě a legálně. Nezaměřuje se na žadatele o azyl. Samozřejmě i žadatelé o azyl mají právo podat žádost o azyl ve svém rodném jazyce, ale žádost o azyl nevyřizuje město Brno. Žádost o azyl vyřizuje Ministerstvo vnitra.

Projekt Představení migrace a integrace cizinců a uprchlíků mladým a seniorům, reg. č.: AMIF/29/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.