Zpět

Databáze případů lidí bez státního občanství

Evropská síť k bezdomovectví (European Network on Statelessness – ENS) spouští se značným přispěním OPU novou online databázi případů mezinárodního bezdomovectví tedy osob bez státního občanství. Najdete tam případy domácí i evropské se skutkovými a právními shrnutími. Link na databázi je zde https://caselaw.statelessness.eu/?mc_cid=d58048f8f9&mc_eid=9d83f8dd3f a natočili jsme k této příležitosti i vysvětlující video zde https://www.youtube.com/watch?v=x-eeE3wvJXc

Spuštění databáze přichází společně s dalším úspěchem právníků OPU:  Ve zcela čerstvém rozhodnutí Městského soudu v Praze z 13.7.2021, č.j. 14A 131/2020 soud vyhověl požadavku OPU a konstatoval nezákonný zásah Veřejné zdravotní pojišťovny,  která nevpustila žadatele o stateless status do systému VZP. Soud zdůraznil nutnost přiznat žadatelům o stateless status taková práva, jaká mají žadatelé o azyl.