Zpět

Projekt Představení migrace a integrace cizinců a uprchlíků mladým a seniorům

Období realizace: 1. 3. 2021 – 31. 8. 2022

Cílem projektu Představení migrace a integrace cizinců a uprchlíků mladým a seniorům,  reg. č.: AMIF/29/04 je informovat většinovou veřejnost o migraci a integraci a přispět tak ke snížení obav z migrace a migrantů a tím i vytvoření lepšího prostředí pro integraci. Projekt chce dosáhnout změny ve vnímání migranta jako hrozby a posouvá diskuzi do věcnější a informovanější roviny. Projekt se zaměřuje především na oslovení dvou hlavních cílových skupin – mladých lidí a seniorů, a to v 6 cílových regionech – Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Moravskoslezském kraji, Středočeském kraji, Královéhradeckém kraji a v Olomouckém kraji.

Projekt Představení migrace a integrace cizinců a uprchlíků mladým a seniorům, reg. č.: AMIF/29/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

 CO BUDE V RÁMCI PROJEKTU REALIZOVÁNO:

  • Semináře na základních a středních školách zaměřené na zvyšování povědomí o migraci a integraci migrantů v České republice ve vybraných městech ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém a Královohradeckém kraji
  • Semináře pro seniory zaměřené na zvyšování povědomí o migraci a integraci migrantů v České republice ve vybraných městech ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém a Královohradeckém kraji
  • Diskuse o migraci a integraci migrantů v České republice realizované ve vybraných městech ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém a Královohradeckém kraji
  • Online kampaně zaměřené na budování reálného obrazu migrantů v české společnosti
  • Vyvracení dezinformací pro seniory prostřednictvím informační kampaně a vzniku strategie s doporučeními, jak se seniory v této oblasti pracovat
  • Mediální prezentace integrace

MÁTE ZÁJEM O BLIŽŠÍ INFORMACE ČI SI CHCETE OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU PRO SVOU ŠKOLU ČI DOMOV PRO SENIORY? KONTAKTUJE NÁS:

Kontaktní osoba pro Středočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj

Bc. Šárka Paličková- sarka.palickova@opu.cz, tel: 601 166 750

 

Kontaktní osoby pro Moravskoslezský, Olomoucký a Královehradecký kraj

Barbora Čempelová- barbora.cempelova@opu.cz, 604 221 035, 731 502 661

Mgr. Elvíra Hlukhanych- elvira.hlukhanych@opu.cz, 604 221 035, 731 502 661

 

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.