Zpět

Pozvání na mezinárodní konferenci v Aténách – on-line 4.-5. března 2021

Mezinárodní konference s názvem Možnosti a limity národních řešení migrace v Evropě se bude konat v Aténách 4. a 5. března 2021 on-line. Konference přivede k on-line diskusnímu stolu zástupce měst, starosty, zástupce  Evropské unie, občanských organizací i dobrovolníky  a budou se zaměřovat mj. na otázky, jak lokálně je možno reagovat na globální výzvy spojené s většími příchody migrantů a uprchlíků.  Program a registraci na konferenci naleznete zde https://interaliaproject.com/participation/international-conference-potentials-limitations-of-subnational-solutions-to-the-migrant-crisis/  Zaměříme se mimojiné také na současnou krizi způsobenou pandemií Covidu a budeme se bavit limitech národních reakcí a hranic vzhledem ke globálním problémům typu epidemie nebo přírodních pohrom. Cílem konference je živá diskuse, setkání občanů EU různých národností, vzdělání a názorů.