Zpět

Evropský projekt TRIPS: Představení prvních výsledků na pololetním workshopu

Během 30. listopadu a 3. prosince 2020 se partneři evropského projektu TRIPS setkali v online prostoru s evropskými experty a představiteli Evropské komise, aby společně prodiskutovali dosavadní realizaci aktivit a představili první výsledky projektu. Projekt TRIPS je kofinancován Evropskou unií a jeho cílem je identifikace a lepší řešení specifických potřeb obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany v jejich procesu integrace.

Od ledna 2020 organizace Forum réfugiés-Cosi a její evropští partneři Církevní komise pro migranty v Evropě (Churches’ Commission for Migrants in Europe -CCME), Irská přistěhovalecká rada (Immigrant Council of Ireland – ICI), Italská rada pro uprchlíky (Consiglio Italiano Per I Rifugiati -CIR) a Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) realizovaly projekt TRIPS – identification of TRafficked beneficiairies of International Protection Special needs (neboli identifikace zvláštních potřeb obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany). Přidružení partneři projektu a evropští odborníci – Francouzský úřad pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti (OFPRA), Francouzský úřad pro přistěhovalectví a integraci (OFII), Skupina odborníků pro opatření proti obchodování s lidmi (GRETA) a organizace Amicale du Nid se workshopu také se zúčastnili a obohatili diskuse díky svým odborným znalostem a zkušenostem.

Navzdory světové pandemii a souvisejícím obtížím při provádění aktivit vedli partneři důležité výzkumné práce a výměny s řadou aktérů občanské společnosti a evropskými a vnitrostátními orgány o politikách a postupech souvisejících s integrací držitelů mezinárodní ochrany, kteří byli oběťmi obchodování s lidmi. Každý národní partner vytvořil tzv. fokusní skupinu zahrnující odborníky a instituce specializované na integraci, obchodování s lidmi a mezinárodní ochranu za účelem identifikace dobré praxe i výzev. Tyto skupiny uspěly při vytváření národní dynamiky a výměn ohledně integrace a obchodování s lidmi a při poskytování vstupů do výzkumu a analýzy práce postupů na národní úrovni. Partneři také identifikovali obchodované držitele mezinárodní ochrany, aby mohli provést rozhovory o jejich integračním procesu a lépe porozumět jejich potřebám. Evropská síť CCME provedla tři případové studie v Rakousku, Velké Británii a prostřednictvím rozhovoru s evropskou kanceláří Agentury OSN pro uprchlíky.

Tato první fáze výzkumu dospěla k závěru o vypracování evropské srovnávací zprávy, která byla projednána na tomto workshopu v polovině projektu. Díky těmto výsledkům partneři a evropští odborníci vypracovali první evropská doporučení projektu, která budou představena v konečném návrhu. Zjištění a doporučení byla rovněž prezentována a projednána se zástupcem Evropské komise odpovědným za monitorování projektů, boj proti obchodování s lidmi a integrační politiky, ale také se zástupci UNHCR a evropskými odborníky z organizací občanské společnosti, zejména s Mezinárodním centrem pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) a Evropskou sítí migrujících žen.

Tento workshop poskytl příležitost představit první návrh evropského toolboxu, který posílí schopnosti pracovníků v integraci lépe identifikovat a řešit potřeby obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany a upřednostňovat koordinaci mezi jednotlivými aktéry.

V roce 2021 národní partneři přizpůsobí toolbox každému národnímu kontextu s cílem usnadnit jeho plné přijetí a využití. Na národní úrovni bude uspořádáno několik školení s cílem šířit tyto nové nástroje. Konec projektu a zveřejnění konečných zjištění jsou plánovány na prosinec 2021.

Pro vice informací k projektu kontaktujte Anetu Šubrtovou (aneta.subrtova@opu.cz).