Zpět

Projekt IRIS II. – právní pomoc v návratovém procesu pro příslušníky 3. zemí/Организация по оказанию помощи беженцам предоставляет консультации в рамках проекта IRIS II., reg.č. AMIF/29/03

Období realizace: 1.11.2020 – 31.10.2022

Projekt IRIS  II. (information-return-immigration-support) zajišťuje bezplatnou kvalifikovanou právní pomoc informovanost v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR a zároveň žadatelům o mezinárodní ochranu nacházejících se v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC).  Projekt zvyšuje povědomí o možnosti dobrovolných návratů a zajišťuje vyšší účinnost návratů obecně, čímž napomáhá účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie. To naplňuje především skrze právní poradenství (ohledně správního vyhoštění, povinnosti opustit území, zajištění, řízení o mezinárodní ochraně v zajištění), jazykovou pomoc, návratové informace na internetových stránkách příjemce, informační brožury a ostatní právní služby poskytované odborníky pravidelně v ZZC (Bělá Jezová, Balková a Vyšní Lhoty) a na pobočkách OPU v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové a Ostravě.

Projekt IRIS II., reg.č. AMIF/29/03, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

CO NABÍZÍME:

 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území
 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o zajištění
 • právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu v zařízeních pro zajištění cizinců
 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady
 • příprava odvolání, žalob a dalších právních podání
 • obecné poradenství v souvislosti s nuceným návratem
 • poradenství v průběhu procesu návratu
 • konzultace a možná řešení dalších souvisejících problémů
 • v případě potřeby zajistíme pomoc tlumočníka a psychologa

KOMU JE POMOC URČENA:

 • Státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR, kterým bylo zároveň vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území či správním vyhoštění, rozhodnutí o přemístění
 • cizincům v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) v Bělé-Jezové, Balkové a Vyšních Lhotách
 • u všech těchto cizinců také zranitelným skupinám osob – obětem mučení, násilí, SGBV či obchodu s lidmi, ženám samoživitelkám s dětmi a nezletilým bez doprovodu, osobám závažně nemocným

KDE VÁM PORADÍME:

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Praha
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Brno
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Plzeň
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Ostrava
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Hradec Králové
 • Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové: každé úterý
 • Zařízení pro zajištění cizinců v Balkové: každou středu
 • Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách: každý čtvrtek

Veškeré služby včetně tlumočnických jsou poskytovány bezplatně.


Cрок реализации 1.11.2020 – 31.10.2022

что мы предлагаем:

 • общие консультации по вопросам принудительного или добровольного возвращения
 • консультации во время процесса возвращения
 • юридические консультации в связи с принятием решения об административном выдворении, решение об обязательстве покинуть территорию, решение о перемещении
 • юридические консультации в связи с решением о задержании
 • юридические консультации просителям международной защиты в местах лишения свободы для иностранцев
 • общение и переговоры с соответствующими органами
 • подготовка апелляций, исков и других документов
 • консультации и возможное решение смежных проблем
 • в случае необходимости предоставим услуги переводчика и психолога

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПОМОЩЬ:

 • Граждане третьих стран, которые (уже) не выполняют условия для въезда или пребывания в Чехии, которым было выдано решение об обязательстве покинуть территорию государства или об административном выдворении, решение о переселении
 • иностранцам, находящимся в учреждении для временного пребывания иностранцев в г. Бела-Езова, Балкове и Вышни Лхоты
 • среди этих иностранцев также особо уязвимым лицам – жертвам пыток, насилия, сексуального и гендерного насилия или торговли людьми, одиноким матерям с детьми и несовершеннолетним детям без сопровождения взрослых, серьезно больным лицам

МЫ ОКАЖЕМ ВАМ ПОМОЩЬ:

 • По предварительной записи в офисе OPU Прага
 • По предварительной записи в офисе OPU Брно
 • По предварительной записи в офисе OPU Пльзень
 • По предварительной записи в офисе OPU Острава
 • По предварительной записи в офисе OPU Градец Кралове
 • В местах лишения свободы для иностранцев в Бела-Езова
 • В местах лишения свободы для иностранцев в Балкове
 • В местах лишения свободы для иностранцев в Вышни Лхоты

 Все услуги, включая услуги переводчика, предоставляются бесплатно