Zpět

Úspěch právníků OPU: náhrada škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu za průtahy v řízení o určení statusu osoby bez státní příslušnosti

Právníkům OPU se podařilo vysoudit pro dlouhodobého klienta, osobu bez státní příslušnosti, náhradu škody za psychickou a morální újmu, kterou mu způsobilo extrémně dlouhé řízení o žádosti o určení postavení osoby bez státní příslušnosti. Bez rozhodnutí ve věci byl cizinec více než dva roky v právním vakuu, kdy byl opakovaně zajišťován, nemohl si najít bydlení, práci, nechat se ošetřit u lékaře, či si vyzvednout zásilku na poště. Bez rozhodnutí ve věci administrativně „neexistoval“. Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl, že Ministerstvo vnitra je povinno žalobci nahradit škodu za imateriální újmu a dále také náhradu škody za pobyt v detenci, který byl zpoplatněn. Rozsudek je průlomový v tom smyslu, že při průtazích ve správním řízení se musí imateriální újma prokázat (jak tomu není při průtazích v soudním řízení například), a proto je odškodnění za správní řízení jen ojedinělé, jelikož psychickou a morální újmu lze jen těžko prokázat.