Zpět

Rozvoj Organizace pro pomoc uprchlíkům

Projekt je zaměřen na posílení a podporu neziskové organizace s názvem Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU), která již od roku 1991 poskytuje své služby uprchlíkům v ČR a cizincům v obtížných životních situacích s důrazem na zranitelné. OPU se roky soustředila zejm. na pomoc a podporu cílové skupině a práci s veřejností v hektické době tzv. uprchlické krize a neměla příležitost a síly řešit interní slabiny a problémy. Cílem je podpořit OPU v současných nejpalčivějších problematických oblastech, které mohou do budoucna její působení pro potřebné a veřejnost oslabit či ohrozit.

Doba realizace projektu: 1.10.2020-31. 3. 2023

Cílem projektu je rozvoj organizace žadatele ve 4 oblastech:

1) Vzdělávání pracovníků OPU

2) Vytvoření databáze podporovatelů v souladu s GDPR, vytvořená pravidla pro komunikaci s dárci a budoucími dárci

3) Nové nastavení kompetencí ve finančních a personálních záležitostech OPU

4) Inovace klientské databáze ARUM

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“