Zpět

Rozvoj sociálních služeb a sociální práce v OPU Praha

Reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015166

Projekt je zaměřen na vlastní rozvoj organizace. Byl zahájen 1.5.2020. Jeho ukončení je plánováno na 30.4.2022. Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci Organizace pro pomoc uprchlíkům. V rámci projektu bude docházet k rozvoji sociální práce u sociálních pracovníků i k rozvoji sociálních služeb. Vše bude realizováno skrze audity kvality sociálních služeb, zavedení pozice metodika sociální práce, zrevidování standardů kvality sociálních služeb, cílené vzdělávání sociálních pracovníků a k zavedení nových inovačních metod v oblasti sociální práce. Cílem je zvýšit spokojenost s poskytovanými sociálními službami nejen u klientů, ale i u sociálních pracovníků organizace.  V rámci projektu budou vytvořeny dvě metodiky, směřující k zavádění inovovaných forem poskytování sociální práce, jako je case management a koučink. Projekt je podpořen Evropskou Unií, Operačním programem Zaměstnanost.