Zpět

Podpora uprchlíků při začlenění na trh práce

OPU informuje o získání grantu z prostředku EU na podporu uprchlíků při integraci na trh práce.

 Projekt s názvem „Podpora uprchlíkům při začlenění na trh práce“, reg.č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012310 je podpořen Evropskou Unií, Operačním programem Zaměstnanost. Projekt je dvouletý, se začátkem od 1.5.2020 a ukončením dne 30.4.2022.

Cílová skupina může v případě zájmu buď rovnou zajít na příslušnou pobočku nebo skrze e-mail či telefon kontaktovat uvedené mentory příslušné pro jednotlivé kraje.

Otevírací doba je shodná s otevírací dobou na pobočkách (viz. kontakty). Důležité je si domluvit s mentorem schůzku, tj. objednat se. V případě neobjednání je riziko, že mentor bude v terénu s klientem či nebude v kanceláři daný den z různých důvodů přítomen.

Cílová skupina:

zařazeni do projektu mohou být pouze cizinci s těmito pobytovými statusy:

– žadatelé o azyl nebo azylanti nebo osoby s doplňkovou ochranou

– další podmínky pro přijetí do projektu:

  1. bydliště na území jednoho z následujících krajů: Středočeského kraje, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje
  2. další podmínkou je, že cizinec musí být buď nezaměstnaný hlášený na úřadu práce nebo nezaměstnaný tzv. neaktivní, tj. ani nestudující, ani nepodnikající, ani nepobírá starobní důchod, .

 V rámci projektu jsou ZDARMA nabízeny následující aktivity:

1) Orientace na trhu práce včetně vedení při procházení nabídek zaměstnání a jejich monitoringu

2) Pomoc s životopisem, motivačním dopisem a praktický nácvik pohovorů

3) Vzdělávací aktivity – a) individuální kurzy českého jazyka; b) rekvalifikační kurzy; c) kvalifikační kurzy

4) Možnost využít služeb psychologa

5) Pomoc a podpora při řešení nostrifikace, poplatků spojených s nástupem do zaměstnání

 Jako podpůrná opatření nabízíme:

  1. možnost hlídání dětí v době aktivit
  2. možnost proplacení cestovného na aktivity projektu
  3. možnost proplacení poplatků v rámci procesu nostrifikace (probíhá výběr klientů)

 

 Kontakty:

Mentor pro Středočeský a Ústecký kraj (působící v Praze):

Mgr. Štěpánka Stehlíková

e-mail: stepanka.stehlikova(z)opu.cz; tel.: +420 730 158 779, +420 739 413 983

Mentor pro Jihomoravský kraj (působící v Brně):

Mgr. Eva Kaličinská

e-mail: eva.kalicinska(z)opu.cz; tel.: +420 731 448 938, +420 731 928 388

Mentor pro Královehradecký kraj (působící v Hradci Králové):

Mgr. Markéta Horváthová

e-mail: marketa.horvathova(z)opu.cz; tel.: +420 733 121 186

Mentor pro Moravskoslezský kraj (působící v Ostravě):

Bc. Adéla Francírková

e-mail: adela.francirkova(z)opu.cz, tel.: +420 604 221 035 

Koordinátorka projektu:

Mgr. Yvona Hofmanová

e-mail: yvona.hofmanova(z)opu.cz; tel.: +420 733 121 186