Zpět

Preventivní opatření související s Covid19 / Preventive measure concerning Covid19 / Профилактические меры в связи с распространением COVID 19

Vážení klienti,

v souvislosti se šířením nemoci COVID 19 se na vás obracíme s následujícími sdělením:

1. Pokud se necítíte zdravotně dobře, prosíme, spojte se s námi nejprve telefonicky či e-mailem, NECHOĎTE do kanceláře. Máme v týmu starší pracovníky, těhotné pracovnice a chronicky nemocné kolegy. Buďte prosíme ohleduplní.

2. Po dobu růstu křivky onemocnění vám nabízíme možnost poradenství po telefonu či prostřednictvím aplikací typu Skype/Viber místo klasické konzultace v kanceláři. Neznamená to ale, že se nám navýšila kapacita poradenství. Pro využití této možnosti nás prosím kontaktujte na příslušných telefonních číslech jednotlivých poboček. Poskytnutí tohoto typu poradenství je podmíněno DOHODOU s našimi pracovníky.

3. Po dobu růstu křivky onemocnění vám nabízíme možnost sepsání NEODKLADNÝCH podání (zjm žalob.) na dálku, pokud nám zašlete úplné podklady a spojíme se před podáním telefonicky či jinak.  Poskytnutí tohoto typu poradenství je podmíněno DOHODOU s našimi pracovníky.

Dear clients,

As a prevention of spreading COVID 19, we are asking you to kindly read and respect the following message:

1. If you are not feeling well, please DO NOT COME to our office, instead get in touch with us via phone or email first. In our team, we have elderly workers, pregnant women as well as chronically ill colleagues. Please be considerate.

2. While the illness curve grows, we offer you the possibility of counselling via phone or applications such as Skype/Viber instead of a usual office consultation. This does not mean that our capacity increased though. To counsel in this way, please contact us telephonically at OPU offices ́phone numbers. This type of consultation is conditioned by a prior AGREEMENT with our staff.

3. While the illness curve grows, we offer you to write URGENT submissions (especially appeals) remotely, provided you send us all necessary materials and get in touch with us prior to the submission via phone or via another way. This type of consultation is conditioned by a prior AGREEMENT with our staff.

Уважаемые клиенты,

В связи с распространением COVID 19 мы к Вам обращаемся следующим образом:

1. Если вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте, НЕ приходите в офис. У нас есть пожилые сотрудники, беременные сотрудники и хронически больные коллеги. Пожалуйста, будьте внимательны.

2. По мере роста заболеваемости мы предлагаем консультации по телефону или через приложения Skype / Viber вместо классической консультации в офисе. Однако это не означает, что мы расширили наши возможности консультирования. Чтобы использовать эту опцию, пожалуйста, свяжитесь с нами по соответствующим номерам телефонов каждого филиала OPU. Предоставление такого рода консультаций является предметом ДОГОВОРЁННОСТИ с нашими сотрудниками.

3. В ходе роста заболеваемости мы предлагаем вам возможность удаленно написать срочные подачи (например апелляцию), если вы отправите нам полную документацию, и мы свяжемся с вами перед отправкой по телефону или иным способом. Предоставление такого рода консультаций является предметом  ДОГОВОРЁННОСТИ с нашими сотрудниками.

Pro studenty a stážisty/ For students and interns:
Z důvodu prevence Covid19 dočasně pozastavujeme veškeré studentské stáže a praxe, až do odvolání.
As a Covid19 prevention, we are temporarily suspending all student internships, until further notice.