Zpět

Chráním sebe a své okolí (prevence, informace)

For english croll down

Для версии на русском языке прокрутите вниз

phiên bản tiếng việt được dịch ở dưới

***

Abychom mohli chránit sebe i své okolí, musíme se chovat zodpovědně a ohleduplně. S tím souvisí i dostatečná informovanost o prevenci a našich možnostech, a proto vám přinášíme v různých jazykových mutacích krátké shrnutí a relevantní webové stránky.

HLEDÁTE RELEVANTNÍ INFORMACE?

Přímo na webu Státního zdravotního ústavu, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR je můžete najít.

Bohužel se objevují různé mýty ohledně koronaviru. Více informací o tom, co není pravda, najdete na webu www.okoronaviru.cz, kde rovněž naleznete i důležité kontakty.

MÁTE PŘÍZNAKY?

Pokud se domníváte, že jste nemocní, nechoďte sami do nemocnice, neriskujte nákazu ostatních, ale zavolejte svému praktickému/závodnímu lékaři. Můžete se také poradit na celostátní bezplatné lince 1212. Pokud potřebujete sanitku, volejte záchrannou službu 155.

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR naleznete i telefonní psychologické linky pro seniory, děti a dospělé.

Linky zřízené speciálně ke koronaviru:

obecné informace o koronaviru: 1212 (základní informační linka),

infolinka pro případ obtíží: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 (Státní zdravotní ústav),

Praha – senior linka: 800 160 166 (zajistí nákupy, léky, venčení psů pro seniory po Praze!).

Další kontakty naleznete zde.

Informace k cestování po dobu nouzového stavu naleznete zde.

POZOR! Po dobu nouzového stavu cizinci nebude umožněn návrat zpět do ČR!

Na výše uvedené stránce Ministerstva vnitra ČR naleznete i telefonickou linku pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu (8.00 – 16.00): +420 974 815 394, +420 974 815 395, +420 974 815 396

Pracoviště MV ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem mají upravenou provozní dobu. Cizinci, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu v ČR nacházeli legálně, mohou na území dále setrvat po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit své pobytové záležitosti.

Pokud nevíte jak postupovat můžete se na nás obrátit a my vám poskytneme veškeré informace, právní a sociální poradenství. Kontaktujte nás na email: pravni@opu.cz, případně telefonicky. Naši právníci a sociální pracovníci jsou vám k dispozici. 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR žádá o pomoc s mapováním situace cizinců (v souvislosti s karanténou, ochromením úřadů, uzavřením hranic, ale i propuštěním ze zaměstnání). Prosíme vás proto o sdílení dosavadních zkušeností a informací o tom, jak tato situace dopadá na cizince pracující a pobývající v Česku na tulupova@migracnikonsorcium.cz.

***

To protect ourselves and our surrounding, we have to act responsibly. Information on prevention is important, so please check the following information in various languages, including useful web links.

ARE YOU LOOKING FOR RELEVANT INFORMATION?

You can find more general information and specific information regarding the Czech Republic on the website of the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of the Interior of the Czech Republic.

DO YOU HAVE SYMPTOMS?

If you think you are sick, don´t go to hospital by yourself, don´t risk infecting  others, but call your doctor : general practicioner or work doctor. You can also seek phone advise at the free of charge hotline 1212. If you need an ambulance, call 155.

ATTENTION! During the state of emergency, foreigners will not be allowed to return to the Czech Republic! 

You can find information regarding travelling during the state of emergency here.

On the above-mentioned website of the Ministry of the Interior of the Czech Republic you can also find a telephone line for inquiries related to traveling during the state of emergency (8.00 – 16.00): +420 974 815 394, +420 974 815 395, +420 974 815 396

The Ministry of Interior workplaces have adjusted their operating hours in connection with the declared emergency situation. You can find more information here. 

Foreigners, who were legally on the territory of the Czech Republic at the moment of the declaration
of the state of emergency, may continue to remain in the territory for the duration of the state of
emergency without any need to resolve their residency status issues.

If you do not know how to proceed, you can contact us and we will provide you with all the information, legal and social counseling. Contact us by email: pravni@opu.cz, or by phone. Our lawyers and social workers are at your disposal.

Consortium of Migrants Assisting Organizations asks for help in mapping the situation of foreigners (consequences of the quarantine, paralysis of authorities, the closure of borders, but also the dismissal from employment). Therefore, please share your experience and information on how this situation affects foreigners working and staying in the Czech Republic at tulupova@migracnikonsorcium.cz.

***

Чтобы защитить себя и свое окружение, мы должны быть ответственными и внимательными. С этим связана  достаточная информированность о профилактике и наших возможностях, поэтому мы предлагаем вам краткое содержание и соответствующие веб-сайты в разных языковых версиях.

У ВАС ЕСТЬ СИМПТОМЫ?

Если вы думаете, что заболели, не ходите в больницу самостоятельно, не рискуйте заражением других людей, а позвоните своему практическому врачуВы также можете обратиться по бесплатной общенациональной линии 1212. Если вам нужна скорая помощь, позвоните в службу экстренной помощи 155.

ВНИМАНИЕ!

Во время чрезвычайного положения иностранцы не будут впущены  в Чешскую Республику!

На рабочих местах будут выполняться только абсолютно необходимые задачи. Иностранцы, которые на законных основаниях находились в Чешской Республике на момент объявления чрезвычайного положения, могут продолжать оставаться на территории в течение срока действия чрезвычайного положения без необходимости решать вопросы своего проживания.

По вопросам, связанным с выездом из страны в течении чрезвычайного положения, вы также можете воспользоваться телефонной линией (8.00 – 16.00): +420 974 815 394, +420 974 815 395, +420 974 815 396

Министерство внутренних дел ЧР скорректировали свое рабочее время в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией.

Веб-сайт Министерства внутренних дел Чешской Республики также предлагает телефонные психологические линии для пожилых людей, детей и взрослых.

Линии, специально предназначенные для коронавируса:

общая информация о коронавирусе: 1212 (основная информационная линия),

информационная линия в случае затруднений: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 (Национальный институт общественного здравоохранения),

Прага – старшая линия: 800 160 166 (покупка еда, лекарства, прогулка с собакой для пожилых людей в Праге!).

Если вы не знаете, как действовать, вы можете связаться с нами, и мы предоставим вам всю необходимую информацию, а также юридические и социальные консультации. Свяжитесь с нами по электронной почте: pravni@opu.cz или по телефону. Наши юристы и социальные работники к вашим услугам.

Консорциум неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чешской Республике, просит помощи в выяснении положения иностранцев (в связи с карантином, приостановлением работы муниципалитетов, закрытием границ, а также увольнением с работы). Поэтому, пожалуйста, поделитесь своим опытом и информацией о том, как эта ситуация влияет на иностранцев, работающих и находящихся в Чешской Республике, по адресу tulupova@migracnikonsorcium.cz.

***

Bạn đang tìm thông tin đáng tin cậy? 

Hiện nay có rất nhiều tin đồn về tình trạng dịch bệnh nên mình phải chọn lọc thôi tin sao cho chính xác nhất. Hãy truy cập các trang Státního zdravotního ústavu, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR để có được thông tin chính xác nhất.

Bạn có hiện tượng?

Nếu bạn có cảm giác bị ốm, đừng tự ý đến bệnh viện, hãy nghĩ đến người xung quanh bạn, trước tiên bạn nên gọi cho bác sĩ của mình. Hoặc gọi miễn phí vào số điện thoại 1212 để hỏi xem phải làm gì. Nếu cần xe cứu thương hãy gọi 155.

Số điện thoại quan trọng:

Thông tin cơ bản về coronavirus: 1212

Tổng đài khẩn cấp: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Praha Tổng đài cho người già: 800 160 166 (lo về vấn đề mua đồ ăn cho người có tuổi)