Zpět

Zajištění lepší ochrany držitelům mezinárodní ochrany, kteří byli obětmi obchodování: Evropský projekt TRIPS právě začal!

Právě započal dvouletý mezinárodní projekt, který se zaměřuje na lepší řešení potřeb držitelů mezinárodní ochrany, kteří byli obětmi obchodování v rámci integrace, a to jak na evropské, tak národní úrovni. Cílem projektu je zajištění podpory přizpůsobené obchodovaným držitelům mezinárodní ochrany v jejich integračním procesu, kdy jsou zohledněny jejich specifické potřeby a zranitelnost, která po získání ochrany nemizí.

OPU projekt realizuje společně s evropskými partnery z Francie, Belgie, Itálie a Irska.

V České republice je držitelům mezinárodní ochrany poskytnuta asistence při integraci v rámci Státního integračního programu, obětem obchodování jsou taktéž dostupné různé služby, poskytovány zejména neziskovými organizacemi. Jejich provázanost však v našem kontextu nebyla nikdy řešena a není jasné, do jaké míry vůbec existuje. V České republice je v porovnání s ostatními zeměmi EU relativně malý počet držitelů mezinárodní ochrany. Nicméně zajistit potřebnou péči obětem obchodování je nezbytné a tento projekt bude sloužit jako evropský i národní nástroj k vytvoření dobré praxe, jak zlepšit integraci těchto zranitelných osob.