Zpět

Výstava #Nezapomeň a další aktivity v rámci projektu Outcast Europe

Lokální výstava #Nezapomeň v Praze, která se uskutečnila v rámci mezinárodního projektu Outcast Europe (podpořeného Europe For Citizens Programme 2014-2020) byla uspořádána jako jedna z aktivit projektu. O dalších aktivitách se můžete dočíst níže. 

V rámci tohoto projektu bylo uspořádáno 6 událostí:

Událost 1

Účast: Události se zúčastnilo 10 občanů: 1 účastník z Prahy (Česká republika), 1 účastník z Budapešti (Maďarsko), 1 účastník ze Skopje (Severní Makedonie), 1 účastník ze Sofie (Bulharsko), 1 účastník z Nového Sadu (Srbsko), 5 účastníků z Atén (Řecko).

Místo a čas: Tato událost se konala v Aténách (Řecko) od 09. 11. 2017 do 12. 11. 2017
Krátký popis: Cílem této události bylo podpořit team-building, získat souhlas partnerů, a posílit motivaci a víru v tento projekt.

 

Událost 2
Účast: Události se zúčastnilo 26 občanů: 4 účastníci z Prahy, 4 účastníci z Budapešti, 4 účastníci ze Skopje, 4 účastníci z Nového Sadu, 6 účastníků z Atén.

Místo a čas: Tato událost se konala ve Skoulikarii a Artě (Řecko) od 05. 12. 2017 do 12. 12. 2017
Krátký popis: Cílem této události bylo seznámit účastníky se současnou debatou ohledně migrace a jejích kulturních a filosofických kořenů. Cílem workshopů bylo poskytnout jasné pochopení různých aspektů zařizování kulturních akcí (organizace, implementace, propagace, překážky, zainteresované osoby atd.) a využití těchto znalostí v praxi. Účastníci tedy získali jak teoretický náhled, tak praktické informace a dovednosti potřebné k naplnění projektových cílů.

 

Událost 3
Účast: Události se zúčastnilo 1425 občanů in vivo a dalších 1750 skrz živý přenos, včetně 215 účastníků ze Sofie, 400 účastníků z Prahy, 190 účastníků ze Skopje a 1600 z živého přenosu, 340 účastníků z Nového Sadu a 150 z živého přenosu, a 280 účastníků z Budapešti.

Místo a čas: Tato událost se konala v Budapešti od 02. 05. 2018 do 12. 05. 2018, v Praze od 14. 05. 2018 do 18. 06. 2018, v Novém Sadu od 06. 06. 2018 do 15. 06. 2018, v Sofii od 11. 06. 2018 do 20. 06. 2018, ve Skopji od 13. 06. 2018 do 23. 06. 2018.
Krátký popis: Cílem této události bylo podnítit mezikulturní chápání a podpořit pocit empatie umožňující integraci mezi komunitami hostitelů a migrantů. Participativní povaha této výstavy je umocněna lidmi, kteří půjčují nebo darují své materiály, a tím zvyšují i viditelnost projektu. Dodatečné události nalákaly rozmanité publikum a obohatily poučné aspekty projektu. Prohlídky s průvodcem dodaly studentům nové znalosti, které mohou ovlivnit jejich budoucí chování.

 

Událost 4

Účast: Události se zúčastnilo 350 občanů in vivo a dalších 14400 skrz živý přenos, včetně 30 účastníků ze Sofie, 80 účastníků z Prahy, 65 účastníků ze Skopje a 12000 z živého přenosu, 70 účastníků z Nového Sadu a 1200 z živého přenosu, a 60 účastníků z Budapešti.

Místo a čas: Tato událost se konala v Budapešti 10. 05. 2018, v Praze 23. 05. 2018, v Novém Sadu od 14. 06. 2018 do 15. 06. 2018, v Sofii 19. 06. 2018 a ve Skopji 22. 06. 2018.
Krátký popis: Cílem této události bylo podpořit ucelené vnímání současných potřeb několika skupin a vyzdvihnout sociálně a ekonomicky udržitelnou politiku. Návrhy vyvstaly z inkluzivního procesu „zdola nahoru“, zahrnujícího lokální občany i migranty. Dbalo se přitom nejen na efektivitu, ale i na lidské pocity empatie a soucitu. K dekonstrukci negativního obrazu migrace a dosažení vzájemně prospěšných řešení byly vyzdvihnuty pozitivní aspekty migrace.

 

Událost 5

Účast: Události se zúčastnilo 1200 občanů z Atén (Řecko) i z jiných měst a zemí včetně pěti partnerských států – Maďarska, Česka, Srbska, Bulharska a Severní Makedonie.

Místo a čas: Tato událost se konala v Aténách, Řecku od 04. 10. 2018 do 27. 10. 2018.
Krátký popis: Cílem této události bylo podnítit mezikulturní chápání a podpořit pocit empatie umožňující integraci mezi komunitami hostitele a migrantů. Mezinárodní výstava se zaměřila na posílení pocitu sounáležitosti Evropanů a obohacení znalostí ohledně společných prvků historie různých zemí a dědictví různých lidí.

 

Událost 6

Účast: Události se zúčastnilo 150 občanů z Atén (Řecko) i z jiných měst a zemí včetně pěti partnerských států – Maďarska, Česka, Srbska, Bulharska a Severní Makedonie.

Místo a čas: Tato událost se konala v Aténách, Řecku 25. 10. 2018 a 26. 10. 2018.
Krátký popis: Cílem této události bylo využít poznatky z projektu (jak přínosy občanů, tak pozice tvůrců politiky) k posílení meziodvětvové debaty mezi akademiky, politiky a odborníky ohledně budoucnosti EU vzhledem k integraci migrantů Zainteresované osoby obdržely poznatky z různých zemí. Tímto se podpořilo rozpracování návrhů, jež berou na vědomí preference různých zainteresovaných subjektů; zároveň byl ponechán prostor pro oficiální a neoficiální networking.