Zpět

Výbor OSN pro lidská práva vydal závěrečnou zprávu k čtvrté periodické zprávě o České republice

V oblasti migrace Výbor kritizuje především postup vrcholných politiků, kteří podporují názor o migrantech coby hrozbě pro veřejný pořádek, a využívají některá média k zvyšování strachu a předsudku proti migrantům
Výbor také nabádá k řádné identifikaci obětí obchodu s lidmi, včetně screeningu mezi zranitelnými osobami jako jsou žadatelé o azyl, děti bez doprovodu, uprchlíci a migranti.
Výbor také kritizuje absenci procedury pro osoby bez státní příslušnosti. Uvádí, že status bez státní příslušnosti není vnitrostátně právně upraven, že práva spjatá s tímto statusem zůstávají nejistá, a že není ani jisté, zda bude toto téma zahrnuto do aktuální novely zákona o azylu.
V neposlední řadě se výbor pozastavuje nad nízkým počtem úspěšných azylových žádosti a nad možnou souvislostí statistik s prohlášeními vrcholových politiků proti přijímání uprchlíků.
(Výbor OSN pro lidská práva, CCPR/C/CZE/CO/4, 7. listopadu 2019)

Text zprávy naleznete zde.