Zpět

OPU u startu nové evropské azylové politiky v Berlíně

Dne 25. listopadu 2019 přijalo v Berlíně 30 evropských organizací a měst včetně OPU tzv. Berlínský akční plán nové evropské azylové politiky. Tento plán shrnuje základní požadavky směřované Evropské komisi a vládám členských států EU předtím, než Evropská komise cca v půlce února představí nový evropský pakt o migraci a azylu. V tomto paktu se očekává mimojiné posun v debatách o reformě Dublinského nařízení a podobách evropské solidarity s uprchlíky a se státy, které nesou největší zátěž v souvislosti s přijímáním uprchlíků.
Berlínský akční plán požaduje zejména návrat k dodržování závazných norem práva EU, konec tolerance policejního násilí a nezákonných návratů uprchlíků na hranicích EU, konec nelidských životních podmínek pro uprchlíky na řeckých ostrovech. Berlínský plán navrhuje konkrétní body sdílení odpovědnosti v reakci na nefunkční Dublinské nařízení, volá po jednotném statusu uprchlíka platném na celém území EU, požaduje evropskou záchrannou operaci pro uprchlíky na moři a časově omezený dobrovolný evropský relokační program pro uprchlíky zachráněné na moři. Text Berlínského akčního plánu najdete v příloze.