Zpět

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace kritizuje Českou republiku

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace vydal 29.8.2019 závěrečnou zprávu z šetření o České republice. Výbor v oblasti zacházení s migranty kritizuje především hate speech proti uprchlíkům včetně nenávistných projevů z úst vrcholných politiků, případy zastrašování novinářů, dále detenci rodin s dětmi včetně rodin vyčkávajících na tzv. Dublinský transfer – Výbor nabádá Českou republiku k nalezení vhodnějších alternativ k detenci, dále diskriminující přístup ke zdravotní péči související s nemožností získat veřejné zdravotní pojištění. Výbor také kritizuje absenci procedury pro osoby bez státní příslušnosti (stateless osoby) a jejich obtíže při získávání dokladů, na což dlouhodobě upozorňuje i Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Text závěrečné zprávy