Zpět

Nové možnosti individuálních kurzů českého jazyka v OPU.

Jste cizincem v Jihomoravském, Královehradeckém, Plzeňském, Středočeském nebo Moravskoslezském kraji? Máte zájem o individuální kurzy českého jazyka, právní poradenství či semináře práv a povinností osob žijících v ČR?

Od září 2019 realizuje OPU nový projekt Podpora integrace cizinců v ČR (registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010670). Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a usnadní cizincům s  různými typy pobytů  život  v ČR. Pokud jste cizincem s jakýmkoliv legálním pobytem v České republice a jste ze země mimo, nebo i v rámci EU, můžete si domluvit schůzku s kontaktní pracovnicí v dané pobočce.

Pro Jihomoravský kraj kontaktujte Madlu Čechovou: madla.cechova@opu.cz

Pro Královehradecký kraj kontaktujte Barboru Hostinskou: barbora.hostinska@opu.cz

Pro Moravskoslezský kraj kontaktujte Andreu Milátovou: andrea.milatova@opu.cz

Pro Plzeňský kraj kontaktujte Terezu Řípovou: tereza.ripova@opu.cz

Pro Středočeský kraj Alenu Makovcovou: alena.makovcova@opu.cz