Zpět

Informace o projektu OPU na podporu hostitelské péče pro děti cizince bez rodin v ČR

Informace o projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011233

Od září 2019 realizujeme třicetiměsíční projekt financovaný z prostředků EU na podporu hostitelské péče pro děti cizince bez rodin v ČR.
Cílem projektu je zavést běžně do praxe a metodicky nastavit hostitelskou péči a přiblížit její fungování pěstounské péči. Přestože nejde přímo o náhradní rodinnou péči, jedná se o jedinou v současnosti praktikovanou formu pobytu dětí v rodině a z toho důvodu jsme se zaměřili na zlepšení jejího fungování.
V rámci projektu budou nejprve vyhledáni zájemci o hostitelství, kteří projdou školením. Po schválení hostitelů ze strany OSPOD a ústavního zařízení budou spárováni s vhodným dítětem a následně jim bude poskytována podpora ve formě poradenství, tlumočení a svépomocných setkávání. Fungování hostitelů bude poté zhodnoceno z důvodu dalšího zkvalitňování poskytované péče.

Leták pro zájemce