Zpět

Projekt OPU na podporu hostitelské péče pro nezletilé cizince bez rodin v ČR

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011233

Organizace pro pomoc uprchlíkům od září 2019 realizuje projekt na podporu hostitelů, zaměřený na vyhledávání, proškolování a kontinuální podporu zájemců o hostitelskou péči pro nezletilé cizince bez doprovodu v ČR.

 

KDO JSOU NEZLETILÍ CIZINCI BEZ DOPROVODU?

 Nezletilý bez doprovodu (zkráceně NBD) je termín označující osobu mladší 18 let, která se ocitne nebo přicestuje na území EU bez doprovodu dospělé osoby, která by za ní zodpovídala. V posledních letech přichází do ČR kolem 30 až 60 nezletilých dětí bez doprovodu ročně. Převážně se jedná o nezletilé z Afghánistánu, nižší počty dětí přichází z Vietnamu či Íráku, z dalších zemí např. Pákistán, Sýrie, Maroko jsou to spíše jednotlivci. Z důvodů četných nebezpečí a rizik, kterým nezletilí na cestě čelí, se jedná převážně o chlapce, dívky přicházejí pouze výjimečně. Z totožných důvodů je většina dětí starších 15-ti let.

Stejně jako o české děti je v ústavním zařízení i o osamělé děti-cizince materiálně postaráno. Vzhledem k tomu, že většina nezletilých bez doprovodu pochází z funkční rodiny, která zůstala doma, byly jejich sociální vazby narušeny, ale ne zcela zpřetrhány, a často jsou s rodinou telefonicky v občasném kontaktu. Co těmto dětem schází, je orientace v české společnosti a psychická podpora.

OPU se se všemi nezletilými bez doprovodu v ústavních zařízeních setkává, popisuje jim život v ČR a jejich možnosti z hlediska jejich pobytu, studia, bydlení, práce a dalších aspektů, které je zajímají a jsou pro ně důležité. Víme však, že praktická zkušenost a alespoň občasné setkávání s rodinou a vytvoření vzájemné citové vazby je pro tyto osamělé děti zásadní.

V roce 2020 přišlo do ČR 66 dětí cizinců bez rodičů, všichni jsou umisťování do ústavní péče. OPU v rámci realizovaného projektu nabízí těmto dětem možnost trávit čas v rodině, zapojit se do každodenního života běžné domácnosti a zvládnout lépe složité začátky v nové zemi. Ale bez Vás to nezvládneme –

 

AKTUÁLNĚ HLEDÁME NOVÉ HOSTITELE

Nabídněte svou pomoc a podporu mladým cizincům a ukažte jim, jak se žije v běžných rodinách v České republice a pomozte jim zorientovat se v naší společnosti.

Nebudete v tom sami! V celém procesu Vás OPU odborně proškolí a poté nabídne kontinuální profesionální podporu po celou dobu zapojení do projektu.

Kdo se může zapojit?

Rodina, jednotlivec či partnerská dvojice, česká či smíšená, s místem bydliště v Praze.

Co hostitelská péče obnáší?

Pravidelné setkávání s nezletilým cizincem při volnočasových aktivitách a posléze i u Vás doma, vzájemné poznávání se, společné trávení volného času, učení jazyku, nové kultuře, sdílení, obohacení, nová přátelství.

Rodina díky hostitelské péči získá:

  • Dobrý pocit z možnosti pomoci druhému a možnost zažít něčí proměnu
  • Uvědomění si cennosti vlastní rodiny
  • Nový rozměr života
  • Vaše vlastní děti se naučí přijímat i děti z jiného prostředí

 

PROČ JE HOSTITELSKÁ PÉČE DŮLEŽITÁ?

Hostitelská péče obnáší dlouhodobější a opakující se kontakty dítěte žijícího v ústavním zařízení s rodinou, páry či jednotlivci (většinou o víkendech, možné i s přespáním). Účelem je pomoci dítěti s integrací do české společnosti, poskytnutí možnosti zažít fungování běžné rodiny a vztahů v ní, rozvoji citového vztahu. V rámci vytvořeného vztahu se u dítěte prohlubuje pocit přijetí, opory a vědomí, že někam patří a je přijímáno. Rovněž se snižuje míra útěkovosti, která vede k další traumatizaci na cestě do dalších zemí i riziko obchodování a zneužívání. Pro rodinu může být mimo jiné přínosem i obohacení o poznání jiné kultury, zvyklostí, myšlení. Pro obě strany pak společně strávený čas znamená rozšíření společenského i kulturního zázemí. V současnosti jde o jedinou cestu, jak mohou děti-cizinci trávit v České republice svůj čas s rodinou a stát se, alespoň na chvíli, její součástí.

Pokud Vás zajímá více informací, ozvěte se nám na email stepanka.stehlikova@opu.cz