Zpět

Výzva vládě ČR k zabránění kriminalizace poskytování pomoci uprchlíkům na moři

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) považuje za nezbytné vyjádřit podporu odvážnému činu německé kapitánky Carole Racketeové. Ta byla v souvislosti se svým rozhodnutím zachránit přes čtyři desítky lidí na palubě lodi Sea – Watch 3 a v souladu s mezinárodním právem, nucena vplout do italského přístavu Lampedusa bez povolení. V důsledku tohoto činu v současné době čelí obžalobě za pašování lidí, dle které jí hrozí až 15 let vězení.

Domníváme se, že se kapitánka Racketeová svým statečným činem zasadila o záchranu lidských životů a upřednostnila při svém rozhodnutí morální hodnoty, se kterými se ztotožňujeme. Podle Protokolu OSN proti pašování nemá být akt humanitární pomoci kriminalizován, současná praxe ale ukazuje opak. Zásadně vystupujeme proti jakékoli formě trestání osob nebo jiných aktérů poskytujících humanitární pomoc.

Vedle německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, ministra zahraničí Heika Maase nebo mluvčí francouzské vlády Sibethy Ndiayeové se také připojujeme ke kritice italské vlády, která podle našeho názoru jedná v rozporu s mezinárodním právem. Společně s dalšími lidskoprávními organizacemi a dalšími aktéry stojíme za kapitánku Racketeovou a odmítáme tvrzení italského premiéra Giuseppeho Conteho, který nesouhlasné reakce zahraničních politiků a mezinárodních organizací na nastolenou situaci komentuje s tím, že se jedná o „politické vydírání“. Rovněž se ohrazujeme proti absurdnímu výroku Mattea Salviniho, který přirovnává jednání Racketeové k „válečnému činu“. Odmítáme jakákoli podobná tvrzení, jež mají za cíl přispívat ke snižování účelnosti humanitárních aktů.

Tímto prohlášením současně vyzýváme vládu ČR, země založené na Masarykově humanismu, a vyzýváme další politiky a osoby veřejně činné, aby aktivně vystupovali proti podobným praktikám populistických vlád, které svým jednáním vytvářejí narativ, jenž normalizuje kriminalizaci poskytování humanitární pomoci.

V Praze dne 2.7.2019

Text výzvy