Zpět

Provoz Centra pro cizince JMK – informace OPU Brno

Kancelář OPU v Brně se zapojila do projektu Provoz Centra pro cizince JMK.

 

 

Projekt (AMIF/20/02) se realizuje za finanční podpory Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky.

Stejně jako v předchozích letech, projekt je realizován formou partnerství s významnými aktéry integrace v JMK, ve spolupráci s nimiž Centrum pro cizince JMK poskytuje služby zaměřené na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK. Kromě OPU jsou partnery projektu Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, ZŠ a MŠ Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace.

Hlavním cílem projektu je aktivní zapojení Jihomoravského kraje do procesu integrace oprávněně pobývajících osob ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (dále jen „osoby ze třetích zemí“) na místní úrovni prostřednictvím zajištění kontinuity poskytování služeb Centra pro cizince JMK.

Realizace: 1.7.2019 – 30.6.2020

V rámci projektu OPU poskytuje následující aktivity:

 • odborné právní poradenství
 • odborné sociální poradenství
 • kurzy českého jazyka pro děti i dospělé

Centrum pro cizince JMK dále poskytuje tyto aktivity:

 • terénní sociální práce v Jihomoravském kraji, včetně doprovodu klientů při jednání na úřadech a institucích
 • odborné sociální poradenství
 • poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
 • kurzy sociokulturní orientace
 • adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
 • integrační multikulturní a volnočasové aktivity
 • možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
 • PC kurzy a bezplatný přístup na internet
 • odborné přednášky na aktuální témata

Kontakt:

Centrum pro cizince JMK

Mezírka 1 (4. a 6. poschodí)

602 00 Brno (mapa ke stažení zde)

Mobil: (+420) 734 510 213

Telefon: (+420) 533 433 540

Email: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

Informace o projektu